Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Toàn tỉnh có trên 78% giáo viên đạt chuẩn

Cập nhật: 24/02/2021 | 08:54

Theo thống kê của Sở Giáo dục-Đào tạo, toàn tỉnh hiện có 11.085 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Trong đó, giáo viên các cấp có 9.164 người thì 7.152 giáo viên đạt chuẩn, chiếm trên 78%.

Cụ thể, bậc mầm non có 2.228 giáo viên, với gần 68% đạt chuẩn; bậc tiểu học có 3.558 giáo viên, với gần 75% đạt chuẩn và 0,55% đạt trên chuẩn; bậc THCS có 2.306 giáo viên, với trên 80% đạt chuẩn và 0,47% trên chuẩn; bậc THPT có 1.272 giáo viên, với 100% đạt chuẩn và 7,2% đạt trên chuẩn.

Cô và trò Trường mầm non Hoa Phượng Vàng (Gia Nghĩa) trong giờ sinh hoạt ngoại khóa

Theo đánh giá, năng lực chuyên môn của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay, nhất là thực hiện chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

Năm học 2020-2021, cùng với tiếp tục tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, vững vàng về chính trị và chuyên môn, ngành Giáo dục xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn, khuyến khích cán bộ, giáo viên tự học nâng cao trình độ.

Ngọc Dũng

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại