Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên DTTS thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo

Cập nhật: 12/01/2021 | 11:45

Ngày 8/1, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 25/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND, ngày 11/12/2020 của HĐND tỉnh về việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND, ngày 6/9/2016 của HĐND tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên DTTS thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định tiếp tục kéo dài thời hạn áp dụng thực hiện chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên DTTS thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Đắk Nông đến hết năm học 2021-2022.

Ảnh minh họa

Về đối tượng, nội dung, định mức hỗ trợ; hồ sơ, thủ tục, thời điểm hỗ trợ và tổ chức thực hiện: Áp dụng theo quy định tại Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên DTTS thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Đắk Nông từ năm học 2016-2017 đến hết năm học 2020-2021 và Quyết định số 1490/QĐ-UBND ngày 9/9/2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi bổ sung một số điều tại Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên DTTS thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Đắk Nông từ năm học 2016-2017 đến hết năm học 2020-2021.

Quốc Sỹ

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại