Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Gia Nghĩa tập trung cho công tác giảm nghèo bền vững

Cập nhật: 31/05/2018 | 09:44 G5T+7

Là trung tâm kinh tế-chính trị của tỉnh Đắk Nông, thị xã Gia Nghĩa đang đặt ra mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm xuống còn dưới 1% dân số.

Mục tiêu trên được xem là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm huy động nguồn lực để nâng cao chất lượng đời sống người dân, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ khác.

Gia đình ông K’Tong ở bon Ting Wel Đơm, xã Đắk Nia (Gia Nghĩa) được Nhà nước hỗ trợ 12 triệu đồng lãi suất thấp để xây công trình vệ sinh

Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh

Bên cạnh thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững, hằng năm, thị xã Gia Nghĩa đã triển khai tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo hướng thực chất, sát với thực tế. Từ kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo chính quyền đã nắm bắt được đời sống kinh tế của người dân cũng như phân tích rõ những nguyên nhân dẫn đến đói nghèo, thành phần cơ cấu hộ nghèo theo ngành nghề, so sánh tỷ lệ hộ nghèo chung so với dân số…

Trong quá trình triển khai Chương trình giảm nghèo, các ban, ngành, đoàn thể của thị xã đã phối hợp đồng bộ, thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo để cải thiện đời sống cho các hộ còn khó khăn, gắn Chương trình giảm nghèo bền vững với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, các chính sách an sinh xã hội hay lồng ghép Chương trình giảm nghèo với Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Cụ thể, với chính sách tín dụng ưu đãi, đa số hộ nghèo, hộ cận nghèo đều được vay vốn để phát triển sản xuất, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống với lãi suất thấp. Năm 2017, thị xã Gia Nghĩa đã giải quyết cho 214 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay vốn, với tổng số tiền trên 6,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, việc triển khai chính sách hỗ trợ nhà ở, thị xã đã hỗ trợ cho 7 hộ khó khăn về nhà ở sinh sống tại các xã, phường.

Theo bà Nguyễn Thị Lưu, Phó Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa thì việc thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách của Trung ương và địa phương, Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa đã đến được với từng hộ nghèo, hộ cận nghèo. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm. Nếu đầu năm 2016, toàn thị xã có 417 hộ nghèo, chiếm 2,5% tổng số dân cư thì đến hết năm 2017, tỷ lệ này giảm xuống còn 1,44% dân số với 230 hộ nghèo.

Huy động nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo

Cũng theo bà Nguyễn Thị Lưu, thì mục tiêu trong năm 2018, thị xã Gia Nghĩa phấn đấu giảm 0,3% tỷ lệ hộ nghèo và 0,5% tỷ lệ hộ cận nghèo; đồng thời, hạn chế tái nghèo, phát sinh hộ nghèo và thực hiện giảm nghèo bền vững.

Theo đó, để hoàn thành các tiêu chí giảm nghèo đề ra, UBND thị xã Gia Nghĩa đã xây dựng kế hoạch về tập trung nguồn lực hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đăng ký thoát nghèo năm 2018. Qua đăng ký, tổng số hộ nghèo, cận nghèo đăng ký thoát nghèo năm nay của thị xã là 233 hộ, bao gồm 108 hộ nghèo, 125 hộ cận nghèo, với tổng nhu cầu kinh phí trên 3,8 tỷ đồng. Trong đó, các xã, phường đảm nhận thực hiện hỗ trợ 95 hộ, với tổng kinh phí là 1,3 tỷ đồng; thị xã nhận hỗ trợ 138 hộ, với số tiền hơn 2,5 tỷ đồng.

Căn cứ vào nhu cầu đăng ký của các hộ dân, thị xã đã phân thành các nhóm nhu cầu như: nhà ở có 53 hộ; cây, con giống là 62 hộ; vay vốn có 24 hộ; gắn với các địa chỉ nhân đạo có 26 và nhóm nhu cầu đề nghị hỗ trợ khác như: Phân bón, máy tưới nước, ti vi, điện thoại… có 31 hộ.

Kim Ngân

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại