Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Thực hiện chính sách giảm nghèo vùng DTTS miền núi: tiếp tục có những giải pháp căn cơ, bền vững (03 kỳ)

Cập nhật: 22/03/2020 | 14:39

Tác giả Nguyễn Thị Hiền (Báo Đắk Nông)

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại