Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Đắk Nông sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động (04 kỳ)

Cập nhật: 22/03/2020 | 14:35

Tác giả Hoàng Thị Hoài - Vũ Thị Thanh Trang (Báo Đắk Nông)