Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Xây dựng cảnh quan, môi trường, tạo nên những vùng quê đáng sống

Cập nhật: 10/12/2019 | 09:23

ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC
Giọng Nữ miền Bắc
Giọng Nữ miền Nam

Giai đoạn 2020-2025, thị xã phấn đấu 100% các xã trên địa bàn hoàn thành các tiêu chí trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Để đạt được mục tiêu đó, thị xã tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn tại các xã như Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng; Đề án phát triển các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới; Chương trình mỗi xã một sản phẩm trong xây dựng nông thôn mới (OCOP).

Thị xã cũng tiếp tục nhân rộng các mô hình xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, rẫy mẫu và các thiết chế văn hóa trong nông thôn nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, xây dựng cảnh quan, môi trường xanh-sạch-đẹp, tạo nên những vùng quê đáng sống.

Phan Đinh

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại