Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Tạo đà hoàn thành kế hoạch 5 năm

Cập nhật: 14/01/2019 | 09:48 G1T+7

Trên cơ sở tất cả các chỉ tiêu năm 2018 đều đạt và vượt kế hoạch, năm 2019, thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) xác định đẩy nhanh tăng trưởng đi đôi với giữ vững, ổn định kinh tế-xã hội, tạo đà hoàn thành kế hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã khóa XI, giai đoạn năm 2016-2020.

Nông dân của thị xã Gia Nghĩa đầu tư trồng hoa trong nhà kính thu nhập đạt trên 100 triệu đồng/sào

Đẩy nhanh tăng trưởng

Năm 2019 là năm thứ tư, thị xã Gia Nghĩa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã khóa XI và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm. Mặc dù vẫn còn đối mặt với không ít khó khăn, thách thức nhưng thị xã vẫn xác định tập trung đẩy nhanh tăng trưởng đi đôi với giữ vững, ổn định kinh tế-xã hội.

Theo đó, thị xã đặt mục tiêu phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu bằng hoặc cao hơn năm 2018. Thị xã chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, giải quyết việc làm, bảo đảm giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Về các giải pháp, ông Trần Đình Ninh, Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa cho biết, thị xã sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Cùng với thực hiện hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế tư nhân, thị xã tập trung thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, chăm lo đời sống, sức khỏe người dân. Đặc biệt, thị xã tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường thu hút đầu tư. Năm nay, tổng thu ngân sách nhà nước thị xã đặt mục tiêu tương đối cao, vượt trên 125 tỷ đồng so với năm 2018 và đã có các giải pháp cụ thể để đạt kế hoạch.

Lao động địa phương được tiếp cận các kênh thông tin về đào tạo nghề, giải quyết việc làm

Hoàn thành các tiêu chí trở thành thành phố

Với quyết tâm trong năm 2019 hoàn thành các tiêu chí để lên thành phố, thị xã sẽ tập trung nguồn lực, cố gắng vượt thu để đầu tư các hạng mục hạ tầng và một số tiêu chí còn thiếu. Cụ thể, theo quy định để đạt tiêu chuẩn nâng cấp lên thành phố phải đạt 65% số phường trong tổng số xã, phường. Trong khi đó, thị xã hiện có 5 phường/8 xã, phường, chỉ mới đạt 62,5%. Những năm qua, thị xã đã và đang đầu tư để xã Quảng Thành đủ tiêu chí trở thành phường. Trong năm 2019, những tiêu chí nào xã Quảng Thành chưa đáp ứng, thị xã đầu tư để đủ điều kiện nâng cấp lên phường và Gia Nghĩa lên thành phố.

 

Tổng thu ngân sách nhà nước phấn đấu đạt 886 tỷ đồng, tổng chi ngân sách 372,6 tỷ đồng. Địa phương duy trì các kết quả đã đạt được như: Tỷ lệ nhựa hóa đường đô thị và chiếu sáng các đường phố chính giữ vững 100%; xử lý rác thải đô thị đạt 92%, tỷ lệ đường phố có cây xanh 96%; tỷ lệ che phủ rừng 7,28%; nâng cao tỷ lệ gia đình, xã, phường, thôn, bon, tổ dân phố, cơ quan văn hóa. Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh, thôn, bon có điện lưới quốc gia, số hộ được sử dụng điện bảo đảm ở mức cao so với các địa phương trong tỉnh.

 

Bên cạnh đó, trong năm 2019, thị xã phấn đấu hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với các xã Quảng Thành, Đắk R’moan. Ông Trần Đình Ninh cũng khẳng định: “Trong năm nay, thị xã còn 69 hộ nghèo và phấn đấu cuối năm xóa hết hộ nghèo. Công tác xóa nghèo được thị xã ban hành kế hoạch cụ thể cho từng xã, phường và triển khai đến từng gia đình thuộc diện hộ nghèo. Hộ nào thiếu đất, thiếu nhà ở, thiếu tư liệu sản xuất, thiếu vốn đầu tư, thị xã sẽ tập trung hỗ trợ theo nhu cầu của từng hộ một cách cụ thể, chặt chẽ. Tất cả nguồn kinh phí xóa nghèo được huy động trong dân và các doanh nghiệp chứ không sử dụng ngân sách nhà nước”.

Bài, ảnh: Thanh Nga

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại