Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Gia Nghĩa: Sâu rộng, đi vào thực chất

Cập nhật: 26/02/2018 | 10:27

Mới đây, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của thị xã Gia Nghĩa đã có văn bản thông báo, thống nhất đề nghị UBND thị xã Gia Nghĩa công nhận các gia đình, thôn, bon, tổ dân phố, xã, phường, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... đạt chuẩn văn hóa năm 2017.

Qua việc đề nghị công nhận cho thấy, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở thị xã ngày càng sôi nổi, sâu rộng và đi vào thực chất hơn.

Cán bộ và nhân dân thôn Tân Hòa, xã Đắk R'moan (Gia Nghĩa) quyết tâm giữ vững danh hiệu thôn văn hóa. Ảnh: Mai Anh

Theo đó, Ban Chỉ đạo phong trào của thị xã đề nghị công nhận 49 thôn, bon, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; xã Quảng Thành đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 2 phường Nghĩa Trung và Nghĩa Phú đạt chuẩn văn minh đô thị; 73 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của thị xã và 87 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của tỉnh và Trung ương đạt chuẩn văn hóa.

Ban Chỉ đạo phong trào cũng đề nghị UBND thị xã Gia Nghĩa khen thưởng cho 176 gia đình văn hóa tiêu biểu, 21 thôn, bon, tổ dân phố, 1 phường, 13 cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Theo đánh giá, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được các gia đình, thôn, bon, tổ dân phố, xã, phường, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn thị xã tích cực hưởng ứng, gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Phong trào cũng được các cơ quan, đơn vị xem là một trong những mục tiêu quan trọng để thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác hàng năm của mình.

Đặc biệt, Ủy ban MTTQVN và các phòng ban, đoàn thể thị xã cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện để phong trào ngày càng đi vào thực chất, tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội. Các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phản ánh, cổ vũ, nhất là kịp thời đưa tin, biểu dương các cá nhân, gia đình, tập thể, đơn vị đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của phong trào.

Phong trào ngày càng đi vào thực chất bởi việc đăng ký, nộp hồ sơ, tổ chức bình xét được thực hiện công khai, dân chủ, khách quan, theo từng tiêu chí cụ thể và có phúc tra sau khi các đơn vị tự chấm điểm. Có những thôn, bon, tổ dân phố, xã, phường, cơ quan, đơn vị không được đề nghị công nhận văn hóa vì bị trừ điểm, với những “lỗi” như an ninh trật tự không bảo đảm; chi bộ, đảng bộ không trong sạch vững mạnh; đoàn thể không tiên tiến; còn để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép... Những cơ quan, đơn vị, trường học không nộp đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định cũng không được bình xét và không được đề nghị công nhận.

Từ những kết quả đạt được cũng như thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, Ban Chỉ đạo phong trào của thị xã yêu cầu các địa phương, đơn vị hàng năm phải xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, nhất là chú trọng xây dựng gia đình, thôn, bon, tổ dân phố văn hóa. Cùng với thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện, các địa phương cần gắn với thực hiện phong trào “Gương người tốt việc tốt”, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh giỏi và chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Toàn thị xã tập trung củng cố, nâng cao số lượng, chất lượng gia đình, thôn, bon, tổ dân phố văn hóa, bảo đảm 100% hộ gia đình đăng ký tham gia phong trào.

Ban Chỉ đạo phong trào của thị xã cũng nhấn mạnh, các thôn, bon, tổ dân phố, xã, phường không đạt chuẩn văn hóa, văn minh đô thị trong năm 2017 cần có những giải pháp cụ thể để tập trung phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2018. Các phường đạt chuẩn văn minh đô thị, các xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới cũng phải tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nhằm giữ vững danh hiệu trong năm 2018. 

Tường Mạnh

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại