Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới

Cập nhật: 13/02/2020 | 09:23

ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC
Giọng Nữ miền Bắc
Giọng Nữ miền Nam

Giai đoạn 2010-2019, trên địa bàn Gia Nghĩa (Đắk Nông) có 3 xã gồm Đắk Nia, Đắk R’moan và Quảng Thành triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc xây dựng NTM.

Các xã đều đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia xây dựng NTM. Tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn Gia Nghĩa giai đoạn 2010 – 2019 trên 1.487,6 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn trực tiếp Chương trình đầu tư trên 14 tỷ đồng, vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác trên 1.455,5 tỷ đồng và vốn huy động từ Nhân dân 18 tỷ đồng.

Những năm gần đây, người dân xã Đắk R’moan chuyển đổi trồng cây ăn trái để đa dạng hóa cây trồng, nâng cao thu nhập

Tính đến cuối năm 2019, cả 3 xã Đắk Nia, Quảng Thành và Đắk R’moan đều đạt chuẩn NTM và Gia Nghĩa được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Đầu năm 2020 xã Quảng Thành được công nhận thành phường Quảng Thành, nên thành phố Gia Nghĩa còn 2 xã là Đắk Nia và Đắk R’moan.

Giai đoạn 2020 – 2025, thành phố Gia Nghĩa phấn đấu 100% các xã hoàn thành các tiêu chí trong bộ tiêu chí xã NTM nâng cao và xã NTM kiểu mẫu. Nhu cầu vốn giai đoạn 2020 – 2025 để thực hiện bộ tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn Gia Nghĩa dự kiến khoảng 108,9 tỷ đồng.

Ông Trần Đình Ninh, Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa cho biết, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Vì vậy, để tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM, địa phương chú trọng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, hướng tới xây dựng một nền nông nghiệp đô thị ứng dụng công nghệ cao. "Nông dân giàu có, nông thôn văn minh đòi hỏi cả hệ thống chính trị và Nhân dân cần tiếp tục chung tay xây dựng NTM", ông Ninh nhấn mạnh.

Giai đoạn 2020 - 2025, thành phố phấn đấu hàng năm các xã đều đạt tiêu chuẩn NTM về hệ thống chính trị, an ninh trật tự nông thôn luôn giữ vững và có 100 % xã đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự.

Bài, ảnh: Phan Đinh

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại