Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Mặt trận và các đoàn thể Gia Nghĩa chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân

Cập nhật: 28/04/2018 | 12:30

Với vai trò, trách nhiệm của mình, Mặt trận và các đoàn thể của thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân để chấp hành tốt.

Đoàn công tác của Tỉnh ủy và Thị ủy Gia Nghĩa tham quan một hộ dân làm kinh tế giỏi ở xã Đắk Nia

Từ năm 2017 đến nay, Mặt trận và các đoàn thể của thị xã đã vận động 35.270 lượt người dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Tết vì người nghèo”, “Quỹ Vì người nghèo”...

Thông qua đó, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Đặc biệt, phong trào xây dựng nông thôn mới được tổ chức thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú như tiếp thu và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, đầu tư thâm canh tăng năng suất, chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thực hiện tốt các chương trình xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm… đã thu hút nhiều đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tham gia.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Thị ủy Gia Nghĩa tặng quà đồng bào nghèo ở thị xã Gia Nghĩa

Bằng nhiều nguồn vận động, hơn 1 năm qua, Mặt trận và các đoàn thể của địa phương đã xây dựng được 10 căn nhà, sửa chữa 1 căn nhà đại đoàn kết cho những hộ nghèo trên địa bàn thị xã với tổng số tiền 750 triệu đồng. Các tổ chức còn hỗ trợ kinh phí xây dựng 3 căn nhà Mái ấm công đoàn với tổng số tiền 75 triệu đồng; xây dựng 2 căn nhà Mái ấm tình thương cho 2 hội viên phụ nữ nghèo với tổng số tiền 190 triệu đồng.

Nhiều đợt thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình chính sách, già làng, trưởng bon, chức sắc tôn giáo, bon kết nghĩa được tổ chức, góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa nhân dân với các tổ chức đoàn thể chính trị. Thông qua vận động, đoàn viên, hội viên, người dân cũng sẵn sàng ủng hộ đồng bào bị thiên tai, Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Mái ấm công đoàn và Quỹ Vì đoàn viên công đoàn nghèo... với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Theo đánh giá của Thị ủy Gia Nghĩa, thời gian qua, Mặt trận và các đoàn thể của thị xã đã làm tốt công tác vận động đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động. Mặt trận và các đoàn thể đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở hội, tích cực giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú kết nạp Đảng, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Phan Đinh

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại