Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Hơn 24 tỷ đồng duy trì và chăm sóc cây xanh đô thị Gia Nghĩa

Cập nhật: 12/02/2019 | 09:56 G2T+7

UBND thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) vừa phê duyệt dự toán kinh phí chi hơn 24 tỷ đồng để duy trì và chăm sóc cây xanh đô thị Gia Nghĩa trong năm 2019.

Nguồn kinh phí thực hiện được trích từ kinh phí sự nghiệp kiến thiết thị chính, được phân bổ hằng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Cây xanh trên đường 23/3, phường Nghĩa Trung (Gia Nghĩa)

Cụ thể, hoạt động duy trì và chăm sóc cây xanh đô thị Gia Nghĩa gồm: Tưới nước thảm cỏ, phát dọn cỏ không thuần chủng, bón phân thảm cỏ, tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào, tưới nước cây ra hoa, cây cảnh tạo hình bằng thủ công…. và duy trì cây bóng mát, cây cảnh tạo hình, cây trổ hoa, quét vôi gốc cây.

Tin, ảnh: Đức Hùng

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại