Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn thực phẩm

Cập nhật: 14/10/2020 | 08:30

Từ đầu năm đến nay, thành phố Gia Nghĩa thường xuyên tuyên truyền về an toàn thực phẩm bằng nhiều hình thức, trong đó treo 56 băng rôn, tuyên truyền 158 lần trên sóng truyền thanh thành phố, xã, phường.

Thành phố thành lập 35 đoàn kiểm tra đơn ngành, liên ngành về an toàn thực phẩm và đã kiểm tra 374 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Qua kiểm tra, có 295 cơ sở đạt vệ sinh an toàn thực phẩm, 79 cơ sở vi phạm. Thành phố đã xử phạt vi phạm hành chính  5 cơ sở với tổng số tiền 9 triệu đồng.  

Hoạt động tuyên truyền, kiểm tra, xử phạt về lĩnh vực an toàn thực phẩm đã góp phần nâng cao ý thức sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường.

Thanh Nga

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại