Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Đặc biệt quan tâm công tác quy hoạch, tạo nguồn và bố trí sử dụng cán bộ

Cập nhật: 26/02/2018 | 10:23

Thời gian qua, Đảng bộ thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) đặc biệt quan tâm đến công tác tổ chức và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh. Phóng viên Báo Đắk Nông đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Đức Nguyên, Bí thư Thị ủy Gia Nghĩa về công tác này.

Đồng chí Nguyễn Đức Nguyên, Bí thư Thị ủy Gia Nghĩa

PV: Đồng chí đánh giá như thế nào về chất lượng đội ngũ cán bộ của địa phương?

Đ/c Nguyễn Đức Nguyên: Năm 2017, Đảng bộ thị xã Gia Nghĩa đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế-xã hội có bước phát triển khá, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. An ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn và đi vào hoạt động có hiệu quả.

Chất lượng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị của thị xã đã được nâng lên rõ nét. Tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số, cán bộ trẻ ngày càng được rèn luyện và trưởng thành qua thực tiễn hoạt động. Đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống lành mạnh, có ý thức tổ chức kỷ luật, có kinh nghiệm công tác. Hàng năm, đa số cán bộ chủ chốt đều được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đảng bộ thị xã đã đặt quyết tâm cao trong xây dựng và tạo nguồn cán bộ trẻ; chú trọng việc đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ. Ngoài số cán bộ của thị xã được quy hoạch vào đội ngũ cán bộ nguồn của tỉnh, Thị ủy chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ nguồn đối với sinh viên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng. Đến nay, Thị ủy đã sắp xếp, bố trí 54 trường hợp về công tác tại cơ sở để đào tạo, rèn luyện, đáp ứng được nhiệm vụ được phân công. Hiện nay, một số trường hợp đã được quan tâm phát triển Đảng, học trung cấp lý luận chính trị và được bố trí, sắp xếp một số vị trí chủ chốt ở xã, phường.

PV: Thưa đồng chí, Đảng bộ thị xã Gia Nghĩa đã có những giải pháp nào trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ?

Đ/c Nguyễn Đức Nguyên: Để có đội ngũ cán bộ ngày càng chất lượng, Đảng bộ thị xã đặc biệt quan tâm công tác quy hoạch, tạo nguồn và bố trí sử dụng cán bộ. Chất lượng cán bộ đưa vào quy hoạch bảo đảm về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị theo tiêu chuẩn chức danh cán bộ. Tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số được nâng lên và bảo đảm cơ cấu 3 độ tuổi, giãn cách giữa các độ tuổi là 5 năm.

Trong quá trình quy hoạch cán bộ, một số nơi đã có những cách làm mới, sáng tạo trong phương pháp và cách thức, mở rộng dân chủ, công khai và đem lại hiệu quả thiết thực. Do đó, công tác quy hoạch cán bộ từng bước được thực hiện nền nếp hơn, bảo đảm “mở” và “động”, góp phần thực hiện đồng bộ các khâu của công tác cán bộ.

Công tác bố trí cán bộ luôn được Đảng bộ thị xã đặc biệt quan tâm. Trong những năm qua, thị xã đã làm tốt công tác lựa chọn cán bộ, bố trí, sử dụng cán bộ đúng chỗ, đúng sở trường để phát huy tốt năng lực, đồng thời sắp xếp, bố trí vừa tầm, không quá cao hoặc quá thấp so với khả năng của cán bộ. Việc lựa chọn, bố trí sử dụng đúng cán bộ đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên hiện nay.

PV: Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tổ chức cán bộ của địa phương có những hạn chế nào, thưa đồng chí?

Đ/c Nguyễn Đức Nguyên: Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng bộ cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế. Đó là, số lượng cán bộ được đào tạo trình độ quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, trình độ thạc sĩ chưa nhiều, cơ cấu chưa đồng bộ. Cán bộ là người dân tộc thiểu số đã được quan tâm, song chiếm tỷ lệ chưa cao, phân bổ không đều giữa các ngành, các cấp và lĩnh vực.

Công tác quy hoạch cán bộ ở một số nơi chưa căn cứ vào đánh giá, chưa xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ và năng lực thực tiễn của cán bộ. Một số trường hợp luân chuyển, điều động, đề bạt bổ nhiệm phải rà soát quy hoạch bổ sung, chưa lấy những người đã được phê duyệt quy hoạch.

Liên đoàn Lao động thị xã Gia Nghĩa tặng quà công nhân, lao động nhân dịp Tết Mậu Tuất-2018

PV: Thưa đồng chí, Đảng bộ thị xã Gia Nghĩa đã có định hướng về công tác quy hoạch, tạo nguồn, bố trí cán bộ trong thời gian tới như thế nào?

Đ/c Nguyễn Đức Nguyên: Đảng bộ thị xã đã định hướng 4 giải pháp thực hiện công tác quy hoạch, tạo nguồn, bố trí cán bộ trong thời gian tới.

Một là, thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Đảng bộ quan tâm đổi mới, trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công chức, viên chức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài và đây là nguồn nhân lực quan trọng quyết định sự phát triển của thị xã trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

Hai là, định kỳ Đảng bộ chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tổ chức rà soát đánh giá đúng chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị; giúp cấp ủy dự báo đúng nhu cầu sử dụng cán bộ để xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn cán bộ của thị xã một cách hợp lý.

Ba là, trong thời gian tới, Đảng bộ tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ cho cả nhiệm kỳ và hằng năm nhằm chủ động nhân sự, tránh tình trạng chạy theo bổ nhiệm dẫn đến hiệu quả không cao.

Bốn là, Đảng bộ đã và đang từng bước đổi mới công tác đánh giá cán bộ, tiến hành xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ và tiêu chí đánh giá cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh, theo hiệu quả công việc và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí !

Thanh Nga thực hiện

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại