Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Chung tay, chung sức xây dựng nông thôn mới để nông dân giàu có, nông thôn văn minh

Cập nhật: 11/11/2019 | 10:26

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) đã góp phần giúp bộ mặt nông thôn của 3 xã thuộc thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) phát triển.

Đời sống của người dân tăng

Giai đoạn 2009-2019, 3 xã Đắk Nia, Đắk R’moan, Quảng Thành hiện bình quân mỗi xã đạt trung bình 15,33 tiêu chí, tăng 10,33 tiêu chí so với năm 2010.

Người dân xã Đắk R’moan chọn trồng cây ăn trái để phát triển kinh tế

Đáng ghi nhận qua triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM, bằng việc tổ chức sản xuất hiệu quả, các xã đã có bước phát triển kinh tế và nâng cao đời sống của người dân. Thu nhập của người dân trên địa bàn các xã năm 2019 dự kiến đạt trên 38 triệu đồng/người. Nguồn thu nhập chính của người dân trên địa bàn các xã vẫn là sản xuất nông nghiệp. Trong thời gian qua, được sự quan tâm của các cấp chính quyền và sự nỗ lực phát triển kinh tế của người dân, điều kiện sống của các hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được cải thiện rõ rệt. Các nhu cầu thiết yếu của người nghèo cơ bản được đáp ứng về nhà ở, nước sinh hoạt, công cụ sản xuất…

Các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo về y tế, giáo dục, tín dụng, khuyến nông – khuyến lâm, nước sinh hoạt, xóa nhà tạm, nhà dột nát… được thị xã tập trung triển khai thực hiện tốt, giúp giải quyết được những khó khăn, tạo điều kiện cho người nghèo vươn lên thoát nghèo.

Theo kết quả rà soát hộ nghèo năm 2018 áp dụng cho năm 2019, số hộ nghèo trên địa bàn còn 41 hộ (chiếm 0,78%); hộ cận nghèo chiếm 1,77%, tỷ lệ lao động có việc làm đạt trên 90%. Hiện nay, xã Đắk R’moan không còn hộ nghèo và thị xã phấn đấu đến hết năm 2019 không còn hộ nghèo.

Chính sách của thị xã Gia Nghĩa hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo về con giống giúp nhiều hộ thoát nghèo

Y tế và giáo dục phát triển

Đến nay, thị xã đã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, phổ cập giáo dục bậc tiểu học và THCS. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học lên THPT trên địa bàn các xã đạt trên 90,3%. Đến nay, các xã Đắk Nia, Quảng Thành, Đắk R’moan đều đã đạt tiêu chí về giáo dục trong bộ tiêu chí xây dựng NTM.

Trên địa bàn thị xã có Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 8 trạm y tế các xã, phường và các phòng khám tư, đáp ứng tốt nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân. Đến nay, tất cả 3 xã đều được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Tất cả các trạm y tế xã đều có dụng cụ, trang thiết bị y tế cơ bản để thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân. Mạng lưới y tế cơ sở của thị xã được xây dựng tương đối hoàn thiện, lực lượng y tế đáp ứng cơ bản nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu cho người dân. Cán bộ y tế thôn, bon thường xuyên được tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Thị xã Gia Nghĩa xác định, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là chương trình có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc. Vì vậy, thị xã tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí, xây dựng các xã đạt NTM nâng cao, kiểu mẫu. Trong đó, điều quan trọng nhất là phải thực sự nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, hướng tới xây dựng một nền nông nghiệp đô thị ứng dụng công nghệ cao. Muốn nông dân giàu có, nông thôn văn minh thì đòi hỏi cả hệ thống chính trị và người dân cần phải tiếp tục chung tay, chung sức xây dựng NTM.

Bài, ảnh: Thanh Nga

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại