Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
Phát triển nông nghiệp gắn với chế biến sản phẩm

12/09/2018 | 10:04 G9T+7

Khuyến khích người dân, doanh nghiệp phát triển nông nghiệp gắn với chế biến nông sản là một trong những chủ trương được thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) chú trọng. Trên địa bàn thị xã ngày càng có nhiều cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã triển khai thực hiện và bước đầu mang lại hiệu quả trong phát triển kinh tế.

Quyết liệt chỉnh trang đô thị  

24/05/2018 | 08:38 G5T+7

Thu nhập cao từ trồng mít Changai  

30/01/2018 | 13:53 G1T+7

<  1  2  3  4  5  > 
Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại