Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
img
Nông thôn mới mang lại nhiều dấu ấn quan trọng

08/07/2020 | 09:19

Thành phố Gia Nghĩa đã hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM). Thực tế cho thấy, việc xây dựng NTM đã mang lại nhiều dấu ấn quan trọng, nhất là góp phần thay đổi hình thức tổ chức sản xuất và nâng cao đời sống của người dân.

<  1  2  3  4  5  > 

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại