Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
img
Gia Nghĩa tự tin bước vào năm mới

10/12/2019 | 09:24

Năm 2019 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với nỗ lực phấn đấu, đoàn kết của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân, thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) đã đạt nhiều kết quả khả quan. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Gia Nghĩa cơ bản đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

<  1  2  3  4  5  > 
Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI đề ra mục tiêu: "Đến năm 2020, Đắk Nông phấn đấu thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo, kém phát triển". Theo bạn khả năng thực hiện mục tiêu trên như thế nào?

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại