Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở Gia Nghĩa: Tạo chuyển biến thực chất về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên

Cập nhật: 19/09/2018 | 09:58

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Thị ủy Gia Nghĩa đã tích cực vào cuộc lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa từng nội dung, nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Đức Nguyên, UVTVTU, Bí thư Thị ủy Gia Nghĩa báo cáo tình hình công tác xây dựng Đảng tại cuộc làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Thị ủy Gia Nghĩa

Quyết liệt trong chỉ đạo, triển khai

Ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành Kế hoạch số 25 và số 32 và nhanh chóng tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Theo Bí thư Thị ủy Gia Nghĩa Nguyễn Đức Nguyên, để sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Thị ủy Gia Nghĩa đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Việc triển khai những nội dung cơ bản của nghị quyết còn được gắn với thực hiện Chỉ thị số 05, cán bộ, đảng viên viết văn bản cam kết giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thị ủy cũng triển khai Quy định số 55 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện tốt Quy định 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Thị xã xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng góp phần làm trong sạch bộ máy hệ thống chính trị. Các chi bộ, đảng bộ cũng xây dựng kế hoạch thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, bảo đảm nghiêm túc, định kỳ báo cáo cấp trên theo dõi, kịp thời đôn đốc, uốn nắn.

Từ việc thực hiện nghị quyết, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy và cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật về Đảng 24 trường hợp; trong đó khiển trách 16, cảnh cáo 4, cách chức 2, khai trừ 2; đồng thời, đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 5 đảng viên vi phạm, khuyết điểm... Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, từng bước tạo chuyển biến thực chất về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tập trung khắc phục những hạn chế

Cùng với xây dựng kế hoạch thực hiện, Thị ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng kiểm điểm, nhận diện cho đúng, trúng các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để từ đó đưa ra phương hướng cụ thể, khắc phục những yếu kém, củng cố niềm tin trong nhân dân. Cụ thể, từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Thị ủy đã gợi ý kiểm điểm 10 tập thể, 16 cá nhân.

Bằng việc thực hiện nghị quyết, thời gian qua cấp ủy, chính quyền các cấp thị xã đã tập trung lãnh đạo và điều hành hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra cũng như quyết liệt giải quyết những vấn đề quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Điển hình, thị xã tập trung thu ngân sách, thu nợ đọng thuế, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quản lý đô thị, giải phóng mặt bằng của các công trình dự án, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Thị xã cũng công khai, minh bạch trong chi tiêu công, mua sắm trang thiết bị, xây dựng cơ bản, huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân…Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý cũng bảo đảm đúng quy trình, tiêu chuẩn theo quy định.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Đức Nguyên, quá trình thực hiện nghị quyết cũng bộc lộ một số hạn chế như việc cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết cũng như các văn bản chỉ đạo của cấp trên đôi lúc chưa kịp thời; việc phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể liên quan còn thiếu chặt chẽ, chưa đồng bộ... Do đó, thị ủy sẽ tiếp tục tập trung các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp ra nghị quyết theo hướng ngắn gọn, thiết thực, mang tính khả thi cao, xác định khâu trọng tâm, trọng điểm để thực hiện. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải tự giác rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thị xã cũng sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm của cán bộ, công chức liên quan đến nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa công sở, thực hành tiết kiệm, lãng phí...

Bài, ảnh: Lam Giang

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại