Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII): Nghĩa Trung khắc phục những hạn chế trong sinh hoạt Đảng

Cập nhật: 24/07/2017 | 08:17

Bằng việc chú trọng quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đến toàn thể cán bộ, đảng viên, Đảng ủy phường Nghĩa Trung (thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) đã từng bước đưa nghị quyết vào cuộc sống, tập trung kiểm điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong sinh hoạt Đảng.

Với sự lãnh đạo đúng đắn, tinh thần gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của nhân dân, phường Nghĩa Trung nay đã có những đổi thay đáng kể về cơ sở vật chất

Cán bộ, đảng viên tin tưởng

Theo đồng chí Ngô Đại Nguyên, Phó Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch HĐND phường Nghĩa Trung thì Đảng ủy phường đã mở được 2 lớp quán triệt về Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cho trên 95% cán bộ, đảng viên. Trong đó, tập trung vào 27 biểu hiện suy thoái được chỉ ra trong nghị quyết để đảng viên tự soi rọi, nhìn nhận và liên hệ xem cá nhân mình có biểu hiện nào không để khắc phục, sửa chữa. Qua các buổi quán triệt, đa số cán bộ, đảng viên đều khẳng định, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cụ thể, rõ ràng hơn, chỉ rõ từng biểu hiện, nội dung cụ thể, nên dễ nắm bắt, đối chiếu, so sánh và liên hệ đến công việc, đời sống thực tiễn của bản thân.

Đại đa số đảng viên rất đồng tình, thống nhất cao đối với nhận định của Trung ương khi chỉ ra 27 biểu hiện suy thoái, dự báo về một số khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết. Các đảng viên tin tưởng, việc nhận diện được các biểu hiện, dự báo về các khó khăn và đề ra các giải pháp quyết liệt như vậy thì nhất định nghị quyết sẽ được thực hiện thành công.

Tuy nhiên, các đảng viên cũng mong rằng, không chỉ ở phường Nghĩa Trung mà các địa phương khác cần phải xử lý nghiêm, không bao che, dung túng các vụ việc sai phạm khi được phát hiện. Đồng thời, kết quả giải quyết cần phải công khai cho cán bộ, đảng viên, nhân dân được biết. Làm như vậy, một mặt để răn đe, giáo dục, cảnh tỉnh, mặt khác sẽ góp phần củng cố niềm tin, sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Chuyển biến rõ nét trong sinh hoạt

Đảng bộ phường Nghĩa Trung hiện có 362 đảng viên, sinh hoạt tại 15 chi bộ; trong đó có 6 chi bộ tổ dân phố. Hàng tháng, trong các buổi sinh hoạt định kỳ, người chủ trì đều dành thời gian để quán triệt về 27 biểu hiện mà nghị quyết chỉ ra cho đảng viên nắm bắt. Trong đó, các chi bộ lựa chọn những nội dung gần gũi với đảng viên, với chi bộ làm trước. Bởi mỗi chi bộ, mỗi đảng viên đều gắn với chức vụ, nhiệm vụ khác nhau nên có những biểu hiện mà nếu không nêu lên thì khó có thể nhận diện được.

Chuyển biến rõ nét trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở phường đó là việc tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của cán bộ, đảng viên cao hơn. Nếu như trước đây, mặc dù đã có thông báo, văn bản đầy đủ, vậy mà số cán bộ, đảng viên thường tham gia không đầy đủ, nhưng thời gian gần đây, tình trạng này đã được khắc phục.

Đảng viên tham gia học tập nghiêm túc, đầy đủ và có nhận thức rõ ràng hơn về ý nghĩa, mục đích của việc nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Hơn nữa, tinh thần tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên cũng cao hơn. Thể hiện rõ nhất đó là đảng viên tích cực tham gia đóng góp ý kiến về xây dựng chi bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt ở khu dân cư, xây dựng cơ quan, đơn vị. Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cũng được nâng lên.  

Nâng cao ý thức tự phê bình và phê bình

Cũng theo đồng chí Ngô Đại Nguyên, qua nhiều năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), bên cạnh mặt được, Đảng ủy phường cũng đã nhận thấy những hạn chế, mặt chưa được đó là tính tự phê bình và phê bình của đảng viên trong góp ý cho cán bộ, lãnh đạo chưa cao. Kế hoạch khắc phục sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết còn chậm, chung chung; phát sinh sau kiểm điểm chậm phát hiện, giải quyết. Từ thực tế đó, Đảng ủy phường xác định việc cần làm ngay trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đó là tập trung khắc phục những hạn chế và lựa chọn những việc cần làm ngay, những việc thường xuyên.

Cụ thể, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân được gắn với kiểm điểm hàng năm và đột xuất, tiến hành đồng thời từ phường đến tổ dân phố, các đơn vị. Nội dung kiểm điểm tập trung làm rõ những hạn chế, yếu kém, sự suy giảm sức chiến đấu trong cán bộ, đảng viên trên địa bàn phường. Mỗi cán bộ, đảng viên tự đối chiếu và liên hệ với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc kiểm tra, giám sát, tự phê bình và phê bình được gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Khi kiểm điểm, Đảng ủy và người đứng đầu phải gương mẫu, tự giác kiểm điểm để cấp dưới học tập, làm theo. Các cuộc họp chi bộ, người đứng đầu gợi mở những vấn đề cần góp ý cho tập thể rồi hướng dẫn, khuyến khích đảng viên tham gia, tạo sự mạnh dạn, chủ động trong góp ý thảo luận. Mỗi cấp phải xác định nội dung trọng tâm, trọng điểm để tập trung kiểm điểm. Những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Đảng ủy gợi ý kiểm điểm bằng văn bản, yêu cầu báo cáo giải trình và trực tiếp dự, chỉ đạo việc kiểm điểm.

Các chi ủy, chi bộ cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên, coi trọng những người thực hiện tốt, có cách làm hay, sáng tạo. Việc đối chiếu, tự liên hệ của từng cán bộ, đảng viên về 27 biểu hiện cũng trở thành nội dung sinh hoạt định kỳ của các chi bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên phải có bản cam kết về thực hiện nội dung nghị quyết đề ra. Các chi bộ cũng xem đây là cơ sở để kiểm điểm, đánh giá phân loại đảng viên cuối năm, với tinh thần cấp trên làm gương cho cấp dưới, đề cao trách nhiệm cá nhân, thực sự tiên phong, gương mẫu, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Bài, ảnh: Hoàng Hoài

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại