Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII): Đảng bộ Quân sự tỉnh giữ vững “trận địa” tư tưởng

Cập nhật: 24/08/2017 | 09:47

Thời gian qua, việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đề ra nhiều giải pháp thực hiện có hiệu quả.

Đại đội Bộ binh 3 (Ban CHQS huyện Tuy Đức) nêu cao khẩu hiệu “Làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh”

“Tự soi, tự sửa”

Nhận thức rõ tầm quan trọng đặc biệt của nghị quyết, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung tổ chức, quán triệt, học tập cho tất cả cán bộ, đảng viên nhằm tạo sức lan tỏa trong toàn lực lượng. Việc học tập, quán triệt nghị quyết còn được gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với lộ trình, bước đi phù hợp. Trước khi tổ chức hội nghị kiểm điểm, Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh còn giới thiệu, gợi ý nội dung cần kiểm điểm cho các đảng ủy cơ sở, gắn với cá nhân là chỉ huy đơn vị.

Theo sự chỉ đạo của cấp trên, các cấp ủy, tổ chức đảng trong lực lượng quân sự đã triển khai việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Một điểm nhấn quan trọng tại các hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình do cấp ủy các cấp trong lực lượng quân sự tỉnh tổ chức đó là, cùng với bản “tự soi”, ngay sau đợt kiểm điểm, cán bộ, đảng viên đều phải viết cam kết “tự sửa”. Về việc “tự sửa”, cùng với tập trung vào 27 biểu hiện suy thoái, các cá nhân còn phải xác định rõ thời gian, biện pháp cụ thể khắc phục khuyết điểm và cấp ủy phê duyệt, kiểm tra, giám sát thực hiện.

Theo tinh thần đó, ngay sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong lực lượng quân sự tỉnh đã có nhiều chủ trương, giải pháp sáng tạo, hiệu quả, trọng tâm là quản lý, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự là những người tiên phong trong hành động. Cán bộ, đảng viên nêu cao trách nhiệm nêu gương, kịp thời nhận diện, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, giữ vững “trận địa” tư tưởng trong lực lượng quân sự tỉnh.

Kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện “lạc nhịp”

Điển hình như tại Đảng ủy Trung đoàn 994, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với giáo dục chuẩn mực phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới…được tập trung thực hiện quyết liệt. Trung tá Đỗ Anh Hào, Chính ủy Trung đoàn 994 cho biết: “Qua kiểm điểm cho thấy, trong Đảng bộ Trung đoàn còn có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, cụ thể là sa sút ý chí phấn đấu, né tránh nhiệm vụ, bình quân chủ nghĩa, làm việc kém hiệu quả… Những biểu hiện đó đã được Đảng ủy Trung đoàn tổ chức kiểm điểm, xử lý kiên quyết cũng như tăng cường quản lý, định hướng, giải quyết tư tưởng bộ đội. Đơn vị còn duy trì có hiệu quả việc đánh giá, phân loại hàng tuần, kịp thời phát hiện các trường hợp có biểu hiện “lạc nhịp” về tư tưởng để có giải pháp giáo dục, định hướng, phân công giúp đỡ”.

Còn theo Thượng tá K’Sớ Lành, Chính trị viên Ban CHQS huyện Đắk Mil, sau khi chỉ ra những hạn chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, (khóa XII), Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã khẩn trương, nghiêm túc khắc phục sửa chữa khuyết điểm. Đơn vị đã tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn ngừa những hiện tượng suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, nhất là phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ chủ trì. Đối với những hạn chế như việc chưa thực sự gương mẫu trong công tác, chưa làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao, chất lượng hiệu quả công việc thấp, đơn vị nghiên cứu và sửa đổi, bổ sung quy chế lãnh đạo, làm việc của cấp ủy, chỉ huy các cấp. Trong đó, mối quan hệ, trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân được xác định rõ để bảo đảm mọi chủ trương, giải pháp của cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ được triển khai thực hiện hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát cũng được tăng cường, góp phần kịp thời phát hiện cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm để có biện pháp xử lý, giáo dục, rèn luyện phù hợp.

Có thể nói, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân sự tỉnh đã và đang thực hiện một loạt các biện pháp cần thiết, phù hợp với tình hình thực tiễn để xây dựng tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn thực sự phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu. Đây là tiền đề quan trọng để xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Bài, ảnh: Lam Giang

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại