Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
img
Đắk Song chú trọng nâng cao thu nhập cho nhân dân

28/01/2016 | 14:19

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ huyện Đắk Song đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền tập trung triển khai nhiều biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho nhân dân, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại