Đắk Nông Online

Hệ thống đang tải nội dung!

img
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở Gia Nghĩa: Tạo chuyển biến thực chất về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên

19/09/2018 | 09:58 G9T+7

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Thị ủy Gia Nghĩa đã tích cực vào cuộc lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa từng nội dung, nhiệm vụ.

Quan điểm “dân làm gốc”  

08/09/2016 | 09:02 G9T+7

<  1  2  > 
Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại