Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
img
Đắk Glong chú trọng giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số

27/03/2019 | 09:54

Những năm qua, công tác giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) luôn được huyện Đắk Glong (Đắk Nông) đặc biệt chú trọng. Nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước đã được huyện lồng ghép, thực hiện có hiệu quả, giúp đồng bào thoát nghèo và tạo động lực cho sự phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại