Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
Các công trình thủy lợi Dự án Giảm nghèo ở Krông Nô phát huy hiệu quả

27/11/2018 | 10:05 G11T+7

Từ nguồn vốn của Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên tỉnh Đắk Nông, huyện Krông Nô đầu tư xây dựng một số công trình thủy lợi phục vụ tưới cho hàng trăm ha lúa, giúp người dân nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo.

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại