Đắk Nông Online

Hệ thống đang tải nội dung!

img
Phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với công tác xóa đói, giảm nghèo

24/07/2018 | 10:42 G7T+7

Theo đánh giá của Tỉnh ủy, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 5/8/2008 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khóa X (Nghị quyết 26) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, chất lượng đời sống dân cư khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh đã có những bước chuyển biến rõ nét. Khu vực nông thôn được tập trung nhiều nguồn lực để phát triển toàn diện, góp phần to lớn vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại