Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Thông báo về việc thành lập Qũy cơ hội cho phụ nữ làm kinh tế tỉnh Đắk Nông

Cập nhật: 28/07/2014 | 10:20

Thực hiện theo quy định tại Điều 19/Nghị định 30/NĐ-CP về công bố việc thành lập qũy. Để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình UBND tỉnh Đắk Nông xem xét và ra Quyết định công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động.

Nội dung

- Tên quỹ: Quỹ Cơ hội cho phụ nữ làm kinh tế tỉnh Đắk Nông;

- Địa chỉ trụ sở chính: Văn phòng Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Đắk Nông – đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Nghĩa Đức, TX.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông;

- Số điện thoại: 05013.546.817; email:qxh.3em@daknong.gov.vn

- Tôn chỉ: Quỹ cơ hội cho phụ nữ làm kinh tế tỉnh Đắk Nông (sau đây gọi tắt là Quỹ) là tổ chức hoạt động xã hội hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, nhằm hỗ trợ cho phụ nữ, trong đó ưu tiên phụ nữ là người đồng bào dân tộc thiểu số và phụ nữ được cấp có thẩm quyền xác nhận là hộ nghèo, cận nghèo, tái nghèo, phụ nữ làm chủ hộ gia đình có thu nhập thấp, khó khăn về kinh tế... tại địa bàn tỉnh Đắk Nông. Thông qua các hoạt động hỗ trợ, tài trợ về vốn, hướng dẫn, tư vấn về kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa các hoạt động tạo thu nhập, nâng cao khả năng nắm bắt thông tin, tiếp cận thị trường, dạy nghề, hướng nghiệp, Quỹ khuyến khích phụ nữ nông thôn vượt khó vươn lên thoát nghèo, cải thiện, nâng cao điều kiện, chất lượng sống, giảm thiểu rủi ro, phát triển bền vững kinh tế hộ gia đình, góp phần thúc đẩy hiệu quả chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo của Đảng và Nhà nước; đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Mục đích: Quỹ được hình thành từ nguồn vốn chuyển đổi Quỹ cơ hội cho phụ nữ làm kinh tế thuộc Chương trình tín dụng nông thôn qua Hội phụ nữ của Dự án Tăng cường năng lực kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông và tự tạo vốn trên cơ sở vận động, tiếp nhận tài trợ, hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước tự nguyện đóng góp tài sản, tài chính theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động hỗ trợ, tài trợ theo đúng tôn chỉ, mục đích của Quỹ.

- Phạm vi hoạt động của quỹ: trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

- Lĩnh vực hoạt động chính của quỹ: cung cấp dịch vụ tài chính nông thôn chính thống phù hợp.

- Số tài khoản: 5300201008951 tại Agribank chi nhánh Đắk Nông;

- Tên tài khoản: Quỹ cơ hội cho phụ nữ làm kinh tế tỉnh Đắk Nông;

- Thông tin người đại diện theo pháp luật của quỹ:

+ Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Thúy; Chức vụ: Giám đốc;

+ Hộ khẩu thường trú: Phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông;

+ Quốc tịch: Việt Nam.

+ Số CMND: 245157598; cấp ngày 27/9/2007; tại Công an tỉnh Đắk Nông.

- Quyết định cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ số 1068/QĐ-UBND ngày 23/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông;

Giám đốc

Lê Văn Chiến

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại