Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Nhóm cùng sở thích của Dự án 3EM: Nền tảng cho việc thiết lập mô hình kinh tế tập thể

Cập nhật: 17/11/2016 | 15:48

Việc hình thành các nhóm cùng sở thích và phát triển các chuỗi giá trị tiêu biểu của địa phương như: Cà phê, hồ tiêu, ngô, rau, khoai lang, bò, gà… được xem là một trong những thành quả quan trọng mà Dự án tăng cường năng lực kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông (Dự án 3EM) thực hiện được sau 6 năm triển khai. Đây cũng chính là nền tảng góp phần thúc đẩy kinh tế các địa phương trong vùng dự án phát triển về sau.

Nông dân xã Quảng Tín bán cà phê cho Công ty TNHH Bốn Hiệp (Đắk R'lấp)

Ông Phạm Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kiêm Giám đốc Ban Quản lý Dự án 3EM tỉnh cho biết: Để các nhóm có thể hoạt động hiệu quả, thời gian qua, dự án đã triển khai thực hiện rất nhiều chương trình cụ thể như: Đào tạo tiểu giáo viên, xây dựng các nhãn hiệu tập thể cho nhóm; hỗ trợ tài chính cho nhóm thực hiện các phương án sản xuất, kinh doanh; nâng cấp tổ, nhóm lên hợp tác xã; hỗ trợ nhóm tổ chức kết nối mua chung, bán chung; hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp, nhóm thí điểm hợp tác công tư PPP trong phát triển chuỗi giá trị…

Trong thời gian từ năm 2012-2015, dự án đã hình thành được 160 nhóm cùng sở thích trên địa bàn của  23 xã, với khoảng 3.205 thành viên tham gia; trong đó, có khoảng 1.867 thành viên là người đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, nhóm hoạt động hiệu quả trung bình trở lên chiếm tới gần 79% và chỉ có 1 nhóm không hoạt động…

Cùng với việc hỗ trợ tài chính cho các nhóm triển khai 26 phương án sản xuất, kinh doanh với tổng vốn là 2,6 tỷ đồng, dự án cũng đã kết nối cho 25 nhóm đồng trách nhiệm với 11 doanh nghiệp để tổ chức mua chung, bán chung, hỗ trợ kỹ thuật. Nhiều phương thức kết nối ở các lĩnh vực khác nhau đã được dự án thực hiện như: Mua vật tư theo hình thức trả chậm và ký gửi sản phẩm tại kho, lãi suất ưu đãi thấp hơn lãi suất phổ biến của thị trường…

Với sự hỗ trợ ban đầu của dự án, các nhóm đã nhận thức được lợi ích khi tham gia nhóm và từng bước tự chủ trong sản xuất, kinh doanh, không dựa vào sự hỗ trợ tài chính của dự án. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp kết nối cũng luôn cải tiến cách thức quản lý và đưa ra các cơ chế, nhằm duy trì kết nối với các tổ, nhóm, bảo đảm lợi ích hài hòa giữa các bên.

Được biết, theo đề án chiến lược rút lui của dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt, Hội Nông dân tỉnh sẽ có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương tiếp nhận quản lý các nhóm cùng sở thích của dự án; đồng thời, chỉ đạo hội nông dân các cấp xây dựng kế hoạch cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ của hội nhằm hỗ trợ các nhóm hoạt động có hiệu quả sau khi dự án kết thúc.

Theo ông Nguyễn Văn Xá, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh thì qua rà soát, đánh giá hiện trạng các nhóm cho thấy, dự án đã góp phần nâng cao sự hiểu biết về năng lực cộng đồng và tổ chức cuộc họp cho tổ, nhóm. Đây cũng chính là nền tảng cho việc thiết lập mô hình kinh tế tập thể về sau. Vì vậy, trong thời gian tới, sau khi tiếp nhận các nhóm, Hội sẽ tiếp tục duy trì hoạt động sinh hoạt của các nhóm. Trong đó, các thành viên vẫn tiếp tục cùng nhau đóng góp quỹ để nâng cao trách nhiệm cộng đồng.

Cũng theo ông Xá, thông qua Trung tâm Dạy nghề của đơn vị, Hội Nông dân tỉnh cũng sẽ tăng cường tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật cho các thành viên; trong đó, chú trọng tới phương thức “cầm tay chỉ việc” và hướng dẫn qua thực tế. Đặc biệt, đơn vị sẽ rà soát và lựa chọn ra những nhóm mạnh để tập huấn và xây dựng thành điển hình mẫu cũng như sử dụng hiệu quả đội ngũ 171 tiểu giáo viên cộng đồng, làm nòng cốt hỗ trợ các nhóm hoạt động bền vững theo cơ chế thị trường sau khi dự án kết thúc…

Bài, ảnh: Lê Dung

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại