Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Ký kết thỏa thuận cho vay hoạt động nông nghiệp Dự án 3EM

Cập nhật: 14/08/2013 | 09:55

Ban quản lý Dự án tăng cường năng lực kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông (Dự án 3EM) và Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp-PTNT tỉnh vừa tổ chức ký biên bản thỏa thuận triển khai cho vay vốn hoạt động nông nghiệp và chuỗi giá trị, trong khuôn khổ Dự án 3EM...

Ban quản lý Dự án tăng cường năng lực kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông (Dự án 3EM) và Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp-PTNT tỉnh vừa tổ chức ký biên bản thỏa thuận triển khai cho vay vốn hoạt động nông nghiệp và chuỗi giá trị, trong khuôn khổ Dự án 3EM.

 

Theo đó, trên cơ sở thỏa thuận giữa hai bên, ngân hàng có trách nhiệm chủ động triển khai các hoạt động cho vay đối với đối tượng của Dự án 3EM gồm hộ gia đình, thành viên nhóm đồng trách nhiệm và doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị trong vùng dự án. Ban quản lý Dự án 3EM cũng có trách nhiệm cùng ngân hàng giám sát việc quản lý, sử dụng đồng vốn vay đạt hiệu quả.

 

Hoàng Thúy

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại