Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Hỗ trợ tài chính thí điểm hợp tác công tư cho 4 doanh nghiệp

Cập nhật: 10/10/2016 | 10:12

UBND tỉnh Đắk Nông vừa có quyết định phê duyệt danh mục dự án được hỗ trợ kỹ thuật, tài chính thí điểm hợp tác công tư (PPP) trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Dự án 3EM, với tổng số nguồn vốn hỗ trợ từ nguồn vốn vay IPAD (nguồn vốn vay ODA thuộc Dự án 3EM) là 1,610 tỷ đồng.

Theo đó, toàn tỉnh có 4 doanh nghiệp, hợp tác xã được hỗ trợ về tài chính, bao gồm: HTX Nông nghiệp Toàn Phát, Công ty TNHH MTV Bốn Hiệp, HTX Dịch vụ Nông nghiệp Hào Quang (Đắk R’lấp) và Doanh nghiệp tư nhân Trần Gia Đắk Nông (Đắk Glong).

Hoạt động này không chỉ nhằm thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân cùng tham gia hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho người dân trong vùng dự án mà còn tạo tiền đề cho việc xây dựng quy trình hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện PPP trong lĩnh vực nông nghiệp sau khi Dự án 3EM kết thúc…

Lê Dung

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại