Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Gấp rút chuẩn bị các phần việc bàn giao khi Dự án 3EM kết thúc

Cập nhật: 10/10/2016 | 10:41

Theo kế hoạch, cuối năm 2016, Dự án tăng cường năng lực kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông (Dự án 3EM) sẽ kết thúc. Để rõ hơn về công tác chuẩn bị bàn giao và việc sắp xếp bố trí các phần việc liên quan sau dự án, Phóng viên (PV) Báo Đắk Nông đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, kiêm Giám đốc Ban Quản lý (BQL) Dự án 3EM tỉnh.

PV: Thực hiện chiến lược kết thúc dự án vào cuối năm 2016, thời gian qua, BQL Dự án 3EM tỉnh đã triển khai thực hiện và hoàn thành được những phần việc cụ thể gì, thưa ông?

Ông Phạm Tuấn Anh Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, kiêm Giám đốc Ban Quản lý Dự án 3EM tỉnh

Ông Phạm Tuấn Anh: Vào ngày 24/5/2016, UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt về chiến lược kết thúc Dự án 3EM tỉnh Đắk Nông. Theo đó, UBND tỉnh đã phê duyệt khung chiến lược nhằm xác lập lộ trình đánh giá kết thúc dự án và tiến hành bàn giao sản phẩm, tài sản của dự án về cho các bên liên quan. Trên cơ sở quyết định đó, BQL dự án đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện và đến nay đã hoàn thành được một số công việc chính.

Trong đó, đối với hoạt động của các mô hình, tiểu dự án nông nghiệp, Ban đã triển khai cho các đơn vị ở cấp xã, huyện tiến hành đánh giá nghiệm thu nội bộ và tổ chức nhân rộng những mô hình, tiểu dự án thành công ở địa phương; đồng thời, triển khai định vị số hóa, tài liệu hóa toàn bộ thông tin của dự án để làm cơ sở cho việc bàn giao. Đối với cơ sở hạ tầng, đơn vị cũng đã tiến hành kiểm toán toàn bộ các công trình hạ tầng và kiện toàn về hồ sơ, chứng từ, các cơ sở dữ liệu.

Về hợp phần tín dụng, hiện nay, đối với phần cho vay, thông qua hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp-PTNT, Ban đã tiến hành xây dựng kế hoạch chi tiết để bàn giao các sản phẩm, các gói cho vay đối với các tổ, nhóm và các thành viên.

Với quỹ cơ hội phát triển phụ nữ, Ban đã kiện toàn và chuyên nghiệp hóa quỹ này; đồng thời, có kế hoạch phát triển dài hạn và xây dựng chương trình, lộ trình để bàn giao nguồn vốn cũng như toàn bộ tổ, nhóm về địa phương. Ở hợp phần quản lý dự án, đơn vị cũng đã tiến hành xây dựng khung tinh giản biên chế theo đề án đã được phê duyệt…

Tính đến thời điểm này, tất cả công tác chuẩn bị rà soát, đánh giá để phục vụ cho việc bàn giao dự án đã cơ bản hoàn thành. BQL dự án đang khẩn trương triển khai các hoạt động thuê tư vấn đánh giá để tổ chức hội nghị kết thúc dự án ở cấp huyện vào tháng 11 tới và hội nghị kết thúc dự án cấp vùng vào cuối tháng 3/2017…

PV: Việc chuẩn bị kết thúc dự án có ảnh hưởng đến tâm lý của các cán bộ, nhân viên cũng như hiệu quả công việc liên quan hay không, thưa ông?

Ông Phạm Tuấn Anh: Thú thật, cách đây một vài tháng, Ban cũng rất lo lắng về vấn đề này. Tuy nhiên, tại buổi làm việc mới đây của Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh đã cam kết sẽ có kế hoạch sử dụng đội ngũ cán bộ của dự án một cách hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Vì vậy, hiện tại, Ban đang triển khai xây dựng đề án bố trí công việc cho nguồn nhân lực chính. Đơn vị sẽ giới thiệu với UBND tỉnh để đưa khoảng 10-15 người có kinh nghiệm trên các lĩnh vực để tham gia vào Ban quản lý dự án mới.

Còn lại, Ban sẽ đề xuất với tỉnh để tái bố trí vào các công việc mang tính phát triển cộng đồng, chuyển giao công nghệ cho cộng đồng. Thời gian tới, khi Ban chỉ đạo quản lý các dự án có nguồn vốn ODA phát triển nông thôn được thành lập, tỉnh sẽ trưng dụng một số cán bộ, nhân viên của Ban tham gia.

Đối với một số cán bộ của dự án ở cấp huyện, xã, Dự án đã và đang tinh giản các cán bộ kiêm nhiệm. Với các thành viên còn lại, BQL dự án cũng sẽ thực hiện chấm dứt hoạt động vào 31/12/2016. Và khi đó, mỗi huyện sẽ chỉ giữ lại 1 thành viên hoạt động để phục vụ công tác bàn giao ngoài hiện trường cho đến ngày 30/6/2017. Với những thành viên đã chấm dứt hợp đồng, Ban đã làm việc với các địa phương để sử dụng nguồn nhân lực này.

Tuy nhiên, do phụ thuộc lớn vào khung biên chế của địa phương nên các huyện sẽ linh động trong việc trưng dụng. Trong đó, các địa phương có thể sẽ thực hiện ký hợp đồng ngắn hạn hoặc sử dụng vào các chương trình nông thôn mới, chương trình giảm nghèo hoặc tham gia vào tổ chức khuyến nông cơ sở, để tạo cơ hội tối đa cho các thúc đẩy viên có thể phát huy kinh nghiệm, năng lực của mình…

PV: Thưa ông, để thuận lợi cho công tác bàn giao và tiếp quản dự án, BQL Dự án đã và đang thực hiện những hoạt động hỗ trợ gì ? Ông có thể cho biết thêm về việc xây dựng cơ chế sử dụng hiệu quả đội ngũ tiểu giáo viên bền vững nhằm hỗ trợ cho các nhóm sau khi dự án kết thúc?

Ông Phạm Tuấn Anh: Đây là dự án tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc có rất nhiều hoạt động, hợp phần khác nhau. Qua 6 năm hoạt động, dự án đã tạo ra được rất nhiều sản phẩm nên bản thân một mình dự án không thể làm hết được mà phải có sự phối hợp với các ngành liên quan. Để cụ thể công tác này, Ban đã ký các kế hoạch song phương với từng đơn vị theo từng lĩnh vực có liên quan đến công tác bàn giao các sản phẩm dự án sau này.

Đối với việc sử dụng đội ngũ tiểu giáo viên bền vững, thời gian qua, Ban phối hợp với Hội Nông dân tổ chức đánh giá tình hình hoạt động của 160 nhóm ở 7 chuỗi giá trị thuộc dự án. Cộng đồng các tổ, nhóm cũng giới thiệu các thành viên hoạt động tích cực để tham gia vào công tác đào tạo và họ quay lại hỗ trợ các nhóm trong việc duy trì phát triển về sau.

Kinh phí và nguồn lực để nuôi dưỡng đội ngũ này sẽ do các nhóm tự thỏa thuận chi trả theo cơ chế thị trường cũng như theo giá trị hợp tác hỗ trợ của các tiểu giáo viên. Dự án và Hội Nông dân sẽ có trách nhiệm xây dựng cơ chế hỗ trợ ban đầu để làm tiền đề cho sự hợp tác bền vững giữa hai bên sau này…

Kiểm tra mô hình sản xuất rau tại xã Thuận Hạnh (Đắk Song)

PV: Ông có thể cho biết thêm về kế hoạch hỗ trợ của nhà tài trợ trong giai đoạn tiếp theo?

Ông Phạm Tuấn Anh: Thời gian qua, tỉnh rất quan tâm tới việc kêu gọi các dự án và đã tổ chức nhiều cuộc gặp song phương với các nhà tài trợ trên cơ sở đánh giá những nỗ lực, thành quả của Dự án 3EM. Nhờ đó, vào đầu tháng 9 mới đây, Giám đốc IPAD (Quỹ Phát triển Nông nghiệp quốc tế) tại Việt Nam đã đưa ra cam kết sẽ xem xét hỗ trợ đầu tư cho giai đoạn tiếp theo đối với Dự án 3EM của tỉnh.

Hiện nay, dự án cũng đã tiến hành xây dựng và đề xuất một dự án mới để tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư đăng ký vào kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016-2020 của tỉnh để làm cơ sở cho việc kêu gọi dự án mới đối với nhà tài trợ IPAD sắp tới…

PV: Xin cảm ơn ông!

Lê Dung thực hiện

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại