Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Dự án 3EM triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật: 29/12/2014 | 09:24

Theo Ban Quản lý Dự án 3EM (Sở Kế hoạch và Đầu tư), trong năm 2014, Dự án đã tích cực triển khai được nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực tới vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, ở Hợp phần phát triển sinh kế bền vững, Ban Quản lý Dự án đã thực hiện xây dựng được nhiều mô hình, tiểu dự án mới cho các nhóm cùng sở thích, nhóm đồng trách nhiệm và luân chuyển nguồn hỗ trợ ban đầu cũng như nhân rộng cho những hộ khác.

Việc phát triển các chuỗi giá trị cũng đã được đơn vị chú trọng, với nhiều phần việc như củng cố các nhóm cùng sở thích, xây dựng các mô hình theo phát triển chuỗi giá trị, kết nối thị trường, thành lập các nhóm cùng sở thích cho chuỗi giá trị mới…

Công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội định hướng thị trường có sự tham gia và xây dựng cơ sở hạ tầng cộng đồng cũng đã được dự án đẩy mạnh, với 35/50 công trình đã được thi công xong và bàn giao, đưa vào sử dụng. Ở Hợp phần dịch vụ tài chính nông thôn cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực, với hơn 460 khách hàng được vay vốn, có tổng số tiền là trên 25,3 tỷ đồng. Hợp phần Quản lý Dự án cũng đã được Ban Quản lý Dự án tăng cường, với các hoạt động như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, lồng ghép giới ở tất cả các hoạt động, quan tâm tới yếu tố môi trường…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong thời gian qua, hoạt động của Dự án 3EM vẫn còn một số tồn tại như các địa phương chưa vào cuộc quyết liệt; năng lực của cán bộ triển khai thực hiện ở các cấp còn hạn chế; nhận thức của người dân về các hoạt động chung của nhóm chưa cao; một số địa phương còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của dự án nên chưa chủ động; hoạt động cho vay đối với nông nghiệp phát triển chuỗi giá trị còn chậm…

Trong năm 2015, Ban Quản lý Dự án 3EM tỉnh cũng đã đề ra các kế hoạch hoạt động cụ thể. Trong đó, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc lồng ghép các chương trình, dự án có đầu tư trên địa bàn 23 xã thuộc dự án; đồng thời, tăng cường thực hiện đánh giá hiệu quả tài chính và tính phù hợp với người nghèo của các mô hình có lợi nhất và có cơ hội thị trường phù hợp.

Việc nâng cao năng lực cho cán bộ dự án các cấp, các trưởng nhóm cùng sở thích, nhóm đồng trách nhiệm, tình nguyện viên tự nguyện về quan hệ cộng đồng, kỹ năng đứng lớp và truyền đạt cho cộng đồng… cũng sẽ được đơn vị chú trọng. Bên cạnh đó, hoạt động phát triển cơ sở hạ tầng tại các xã vùng dự án cũng sẽ tiếp tục được đơn vị đẩy mạnh, nhất là tập trung đầu tư cho các công trình có quy mô nhỏ, trực tiếp phục vụ phát triển các chuỗi giá trị, bảo quản các sản phẩm nông nghiệp…

Lê Dung

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại