Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Dự án 3EM tổ chức được 791 lớp tập huấn về khuyến nông theo nhu cầu của cộng đồng

Cập nhật: 15/12/2016 | 10:38

Trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường năng lực kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2011-2016” (3EM), Ban Quản lý Dự án 3EM tỉnh Đắk Nông, Ban tư vấn hỗ trợ các huyện đã tổ chức được 791 lớp tập huấn về các chủ đề khuyến nông theo nhu cầu của cộng đồng.

Các lớp tập huấn thu hút 26.424 lượt người tham gia; trong đó có 15.548 lượt là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 59%. Dự án cũng tổ chức đào tạo cho khoảng 814 tiểu giảng viên về kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, vật nuôi.

Nông dân của 23 xã thuộc dự án được tham gia 40 chuyến tham quan học tập kinh nghiệm sản xuất trong và ngoài tỉnh. Dự án còn triển khai được 124 mô hình/tiểu dự án thu hút trên 4.000 hộ tham gia, trong đó có 1.900 hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Bằng việc tăng cường thực hiện các dịch vụ khuyến nông bền vững đã giúp người dân nắm bắt được những kiến thức cơ bản trong sản xuất và chăn nuôi, từng bước nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống.

Ngọc Dũng

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại