Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Dự án 3EM huyện Đắk Glong giải ngân 5,7 tỷ đồng ở các hợp phần

Cập nhật: 31/07/2014 | 09:22

Ngày 29/7, Ban Tư vấn hỗ trợ Dự án 3EM huyện Đắk Glong đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thực hiện Dự án 3EM 7 tháng đầu năm 2014 và triển khai kế hoạch hoạt động 5 tháng cuối năm 2014.

Theo báo cáo, trong thời gian qua, công tác triển khai Dự án 3EM tại địa bàn huyện Đắk Glong ở tất cả các hợp phần được triển khai và thực hiện tốt. Đối với hợp phần phát triển sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số, Ban tư vấn hỗ trợ huyện tiếp tục theo dõi mô hình trồng xen canh cây mắc ca với cà phê năm 2013 trên địa bàn 3 xã Quảng Sơn, Đắk R'măng và Đắk Ha với 30 hộ tham gia, quy mô 15 ha, tỷ lệ cây sống đạt 95%.

Trong 7 tháng đầu năm, Ban Quản lý Dự án 3EM huyện Đắk Glong tổ chức 11 cuộc hội thảo nuôi gà thịt, ủ phân vi sinh,... thu hút 475 người tham gia, trong đó 338 người là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 71,1%.

Ban quản lý các xã triển khai 37 lớp tập huấn, khuyến nông theo nhu cầu về kỹ thuật trồng, chăm sóc cà phê, lúa nước, gà ri, nuôi bò… thu hút 1.338 người tham gia, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số trên 1000 người, chiếm 75,7%.

Về các công trình xây dựng từ nguồn vốn 3EM năm 2013, đến nay 9/12 công trình tại địa bàn huyện đã phê duyệt quyết toán đưa vào sử dụng. Năm 2014 triển khai đấu thầu 18/20 công trình, trong đó 14 công trình có ý kiến thống nhất của IFAD.

Hợp phần dịch vụ tài chính hiện có 26 nhóm đồng trách nhiệm được triển khai tại địa bàn xã Quảng Khê, trong đó có 5 nhóm với 20 hộ đã được thẩm định cho vay với số tiền 940.000.000 đồng.

Bên cạnh đó, nhóm phụ nữ tiết kiệm và tín dụng cũng được chú trọng, toàn huyện hiện có 54 nhóm tiết kiệm tín dụng với 994 thành viên, trong đó 612 người là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 61,5%.... với tổng số giải ngân cho nhóm này từ trước tới nay trên 11 tỷ đồng.

Nhìn chung, các hoạt động ở tất cả các hợp phần đều được triển khai với tổng kinh phí giải ngân toàn huyện 5,7 tỷ đồng, đạt 88,9% so với kế hoạch 6 tháng đầu năm, đạt 15,46% kế hoạch năm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại khó khăn như: Sự phối hợp giữa các đơn vị thực thi dự án chưa đồng bộ; Cán bộ chuyên trách còn thụ động trong công việc, hỗ trợ chưa kịp thời cho các hoạt động...

Khương Hạnh

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại