Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Dự án 3EM đã tác động tích cực đến công tác giảm nghèo

Cập nhật: 07/11/2016 | 14:09

Hiện nay, các hoạt động triển khai của Dự án 3EM đã mang lại những hiệu quả nhất định, bảo đảm đúng tiến độ đề ra. Dự án được nhà tài trợ IPAD đánh giá là đạt yêu cầu và đây là mức đánh giá tốt nhất kể từ khi dự án được triển khai.

Theo Ban Quản lý Dự án 3EM tỉnh Đắk Nông thì thời gian qua, để nâng cao năng lực cho cộng đồng theo tinh thần của dự án, đơn vị đã tích cực thực hiện các khóa tập huấn thực hành trên đồng ruộng giúp người dân từng bước thay đổi tư duy canh tác nông nghiệp theo hướng bền vững, gắn với thị trường.

Ngoài ra, dự án cũng đã đầu tư 147 công trình cơ sở hạ tầng, giúp người dân vùng sâu, vùng xa thúc đẩy hoạt động sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm làm ra. Đào tạo cho các địa phương một đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn để có thể chủ động hơn trong việc tiếp nhận các dự án ODA…

Thực tế đã cho thấy, qua thời gian triển khai thực hiện dự án, tỷ lệ hộ nghèo ở các xã trong vùng dự án đã giảm mạnh, từ 43,4% (năm 2011) xuống còn 27,8% (năm 2014). Như vậy, trung bình mỗi năm, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm 3,9%, giảm nhanh hơn so với tỷ lệ hộ nghèo của toàn tỉnh.

Theo số liệu điều tra đánh giá tác động cuối kỳ thì các chỉ số bắt buộc của nhà tài trợ đã được dự án tuân thủ và đạt được những kết quả tích cực, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo chung của tỉnh. Điển hình như so với năm 2011, nhóm nghèo và nhóm nghèo nhất đã giảm mạnh, thay vào đó, nhóm giàu và nhóm giàu nhất đã tăng lên. Trong đó, nhóm giàu nhất đã tăng từ 9,8% lên 30,1% (năm 2016). Nhóm nghèo nhất đã giảm từ 29,5% xuống còn 10,6% và nhóm nghèo đã giảm từ 24,2% xuống còn 15,8%... Như vậy, mục tiêu “Cải thiện chỉ số sở hữu tài sản hộ gia đình” của Dự án 3EM đã đạt được.

Trong thực tế, nhà cửa của các hộ trong vùng dự án đã được cải thiện theo hướng bền vững hơn. Ngoài ra, điều kiện sinh hoạt như nước sạch, nhà vệ sinh hợp vệ sinh cũng đã tăng lên đáng kể. Đặc biệt, tình trạng thiếu ăn đã được cải thiện mạnh mẽ.

Theo kết quả khảo sát cuối kỳ thì tỷ lệ hộ thiếu ăn đã giảm từ 49,4% xuống còn 18,1%, tức đã giảm được hơn 60% so với năm 2011. Như vậy, về cơ bản, dự án đã đạt được mục tiêu về “Giảm ít nhất 40% tỷ lệ hộ thiếu ăn vùng dự án so với đầu kỳ”…

Đối với hoạt động trồng trọt, năng suất một số cây trồng đã có xu hướng tăng lên đáng kể. Thời gian qua, ngoài việc tập trung hỗ trợ kỹ thuật, tăng năng suất cây trồng, dự án còn giúp liên kết thu mua, cải thiện giá bán và đa dạng sinh kế bằng cách trồng cây xen canh phù hợp trên cùng một diện tích. Nhờ đó, đến năm 2015, tổng thu nhập bằng tiền từ hoạt động trồng trọt trung bình của các hộ trong vùng dự án cao hơn khá nhiều so với mức bình quân của năm 2011, từ 78,6 triệu đồng/hộ lên 123,3 triệu đồng/hộ. Năm 2015, trung bình một hộ dân tộc thiểu số của nhóm trong vùng dự án đã thu được gần 92,5 triệu đồng từ trồng trọt, tăng 1,7 lần so với năm 2011.

Mặt khác, xét theo hộ nghèo, hoạt động trồng trọt trong năm 2015 cũng đã mang lại mức thu nhập trung bình khoảng 73,9 triệu đồng cho một hộ nghèo  và 112,9 triệu đồng cho hộ cận nghèo trong dự án. Bên cạnh đó, các hộ có hoạt động chăn nuôi cũng đã tăng mạnh và quy mô có sự mở rộng đáng kể, nhất là đối với heo, bò và gà. Trong đó, số heo trung bình của một số hộ có nuôi tăng từ 8 lên 18 con. Số hộ có doanh thu từ heo cũng tăng gấp đôi, từ 39 hộ lên 74 hộ. Số tiền thu được từ nuôi heo cũng tăng lên từ 31,7 triệu đồng lên 35,7 triệu đồng (năm 2015)…

Có thể thấy, các hộ gia đình đang chuyển dịch từ nuôi với quy mô nhỏ để tiêu dùng trong gia đình sang nuôi với quy mô lớn, bán ra thị trường, tạo thu nhập cho gia đình. Đặc biệt, hộ đồng bào dân tộc thiểu số trong vùng dự án có thu nhập bình quân từ chăn nuôi cao hơn so với nhóm ngoài dự án…

Những thành quả trên là đáng ghi nhận, song thực tế việc cải thiện sinh kế một cách hiệu quả và bền vững cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa vẫn phải cần sự đầu tư, hỗ trợ nhiều hơn nữa.

Lê Dung

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại