Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Chú trọng triển khai các giải pháp kết nối trong vùng dự án

Cập nhật: 03/07/2015 | 15:37

Ngày 3/7, Ban Quản lý Dự án tăng cường năng lực kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông (Dự án 3EM) tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

Trao đổi kinh nghiệm tại hội nghị

Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý Dự án 3EM đã triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng để đẩy nhanh tiến độ nhằm đạt các mục tiêu đề ra, góp phần nâng cao niềm tin cũng như cải thiện đời sống của người dân vùng dự án.

Theo đó, trong 6 tháng qua, toàn tỉnh đã thành lập thêm 10 nhóm đồng trách nhiệm, nâng tổng số lên 103 nhóm với 1.516 thành viên. Các tiểu hợp phần như phát triển sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số, dịch vụ tài chính nông thôn, dịch vụ khuyến nông bền vững, phát triển chuỗi giá trị cho các sản phẩm có giá trị cao, lập kế hoạch và cơ sở hạ tầng cộng đồng có sự tham gia, cho vay vốn đối với nông nghiệp phát triển chuỗi giá trị, nhóm phụ nữ tiết kiệm và tín dụng và tăng cường công tác quản lý dự án… đã được tập trung triển khai thực hiện.

Ban Quản lý Dự án 3EM đã tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăm sóc các loại cây trồng, vật  nuôi, ủ phân vi sinh, quản lý dịch hại tổng hợp trên cây trồng và nhân rộng các mô hình... Dự án đã giải ngân được khoảng 40 tỷ đồng, nâng tổng số lũy kế giải ngân trong 5 năm qua lên gần 257 tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch so với thiết kế vốn của tổng dự án.

Trong thời gian tới, Ban Quản lý Dự án 3EM tỉnh sẽ chú trọng đến việc triển khai các giải pháp về kết nối giữa các nhóm trong vùng dự án; kết nối nông dân với doanh nghiệp trong phát triển chuỗi giá trị; Xây dựng thương hiệu cho một số nông sản chủ lực của tỉnh cũng như nâng cao hiệu quả của hoạt động nhóm cùng sở thích và nhân rộng các mô hình khuyến nông. Đây cũng chính là những giải pháp chính để dự án đẩy mạnh hợp tác công tư, tăng cường kết nối doanh nghiệp với các nhóm nông dân, phát triển chuỗi giá trị và phấn đấu hoành thành các nhiệm vụ công tác năm 2015.

Tin, ảnh: Thanh Nga

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại