Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm để đẩy nhanh tiến độ Dự án 3EM

Cập nhật: 10/07/2013 | 09:04

Theo báo cáo của Ban quản lý Dự Dự án 3EM thì tiến độ triển khai dự án thời gian qua diễn ra khá chậm. Nguyên nhân vẫn là yếu tố con người, cơ chế phối hợp điều hành của các đơn vị, địa phương có liên quan chưa đồng bộ…

Theo báo cáo của Ban quản lý Dự Dự án 3EM thì tiến độ triển khai dự án thời gian qua diễn ra khá chậm. Nguyên nhân vẫn là yếu tố con người, cơ chế phối hợp điều hành của các đơn vị, địa phương có liên quan chưa đồng bộ…
Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2013, tiến độ giải ngân vốn Dự án 3EM mới đạt 27,92 tỷ đồng, bằng 14,4% kế hoạch (vốn dự kiến năm 2013 là 193,263 tỷ đồng). Nguồn vốn giải ngân tập trung chủ yếu vào các hợp phần phát triển sinh kế cho đồng bào, dịch vụ tài chính nông thôn.

 

Theo đó, để hỗ trợ đồng bào, dự án đã tập trung phát triển dịch vụ khuyến nông bền vững như mở được 110 lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất cho nông dân, đạt 45,8% kế hoạch năm, thu hút 3.317 học viên tham gia, trong đó chiếm đến gần 60% là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Song song với việc tập huấn kiến thức, Ban quản lý Dự án 3EM tỉnh còn chủ động phối hợp với Trung tâm Khuyến nông-Khuyến ngư tỉnh và các đơn vị tư vấn xây dựng nhiều mô hình cây trồng, vật nuôi có giá trị, nhân rộng ở các địa phương gồm: phát triển cà phê bền vững, phát triển khoai lang, chăn nuôi bò. Dự án còn tổ chức xây dựng và phát triển thương hiệu, thị trường cho các sản phẩm nông sản có lợi thế, giá trị sản xuất của nông dân…

 

Cùng với các chương trình khuyến nông, Dự án 3EM đã triển khai đầu tư hạ tầng nông thôn ở 23 xã trong vùng dự án. Tuy nhiên, qua hơn hai năm triển khai, đến nay Dự án 3EM mới hoàn thành, đưa vào sử dụng được 8 công trình đường giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi và tiếp tục thi công 10 công trình khác…

 

Điểm sáng trong quá trình triển khai Dự án 3EM chỉ mới tập trung ở lĩnh vực hỗ trợ tín dụng, thông qua các cấp hội phụ nữ. Thực tế, 6 tháng qua, các cấp hội phụ nữ trong vùng dự án đã thành lập thêm 40 nhóm tín dụng tiết kiệm, thu hút 622 hội viên phụ nữ tham gia, trong đó chiếm 60,28% là người đồng bào và có hơn 50% là hộ nghèo. Qua quá trình hoạt động, các nhóm đã cho vay được 12,3 tỷ đồng, đạt 76,8% kế hoạch năm…


Do nhiều vướng mắc về cơ chế, cách thức triển khai, nên việc đầu tư vào hạ tầng nông thôn Dự án 3EM thời gian qua diễn ra chậm


Cũng theo Ban quản lý Dự án 3EM tỉnh, qua thời gian triển khai cho thấy, dự án vẫn còn không ít khó khăn, thách thức. Đó là năng lực của cán bộ triển khai dự án từ cấp tỉnh đến cấp xã còn yếu và thiếu. Đối với lực lượng cán bộ dự án cấp huyện, xã còn làm công tác kiêm nhiệm nhiều. Vì vậy, lực lượng này không có nhiều thời gian tập trung chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể, khiến việc giám sát, thực hiện dự án gặp không ít khó khăn. Mặt khác, chính sự vào cuộc thiếu quyết liệt của các sở, ngành, địa phương trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao thời gian qua cũng là nguyên nhân làm chậm tiến độ dự án…

 

Liên quan đến những vướng mắc trong quá trình triển khai, ông Lê Văn Chiến, Giám đốc Ban quản lý Dự án 3EM tỉnh cho biết: “Để giải quyết được những khó khăn trên, Ban quản lý Dự án 3EM đề nghị tỉnh quan tâm, chỉ đạo dự án sâu, sát hơn nữa đến các sở, ngành, địa phương nhằm thực hiện quyết liệt các hoạt động đã đề ra. Từng cấp, ngành và địa phương có liên quan cũng cần nhận thức rõ hơn nữa về Dự án 3EM, vì đây không đơn thuần là dự án đầu tư riêng biệt, mà nó có sự gắn kết chặt chẽ với tình hình phát triển kinh tế-xã hội ở các địa phương mang tính lâu dài. Ngoài việc điều chỉnh cơ chế quản lý, tỉnh cũng cần bố trí kịp thời nguồn vốn đối ứng trong đầu tư (thiếu 3,8 tỷ đồng), chi thường xuyên (thiếu 8,5 tỷ đồng) để triển khai dự án... Chỉ có triển khai quyết liệt như vậy, mới mong Dự án 3EM hoàn thành theo đúng kế hoạch đã đề ra trong năm 2013”.

 

Bài, ảnh: Đỗ Công

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại