Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Ban quản lý Dự án 3EM xây dựng "Báo cáo đánh giá thực trạng kế hoạch truyền thông và quản trị tri thức”

Cập nhật: 29/05/2013 | 09:41

Nhằm đánh giá thực trạng, hiệu quả công tác truyền thông, quản trị tri thức và xác định nhu cầu đào tạo nâng cao năng lực cán bộ ở các cấp…, Ban quản lý Dự án 3EM vừa xây dựng dự thảo “Báo cáo đánh giá thực trạng và kế hoạch truyền thông và quản trị tri thức”...

Nhằm đánh giá thực trạng, hiệu quả công tác truyền thông, quản trị tri thức và xác định nhu cầu đào tạo nâng cao năng lực cán bộ ở các cấp…, Ban quản lý Dự án 3EM vừa xây dựng dự thảo “Báo cáo đánh giá thực trạng và kế hoạch truyền thông và quản trị tri thức”.

 

Theo dự thảo, cùng với việc giới thiệu về mục tiêu, phương pháp xây dựng kế hoạch thì công tác truyền thông, quản trị tri thức được Ban quản lý Dự án 3EM tỉnh tập trung chú trọng. Đặc biệt, việc đánh giá cụ thể công tác thông tin, truyền thông đối với người dân hưởng lợi từ dự án thông qua công tác tập huấn, hội thảo, xây dựng sổ tay hướng dẫn được xác định cụ thể.

 

 Cùng với đó, công tác tuyên truyền về các hoạt động của Dự án 3EM đối với cán bộ, công chức, người dân cũng được đẩy mạnh. Ngoài số đông người dân, cán bộ tham gia Dự án 3EM nắm rõ hoạt động  thì dự án còn tuyên truyền đến khá nhiều người dân, cán bộ ở gần vùng, hoặc không tham gia dự án…

 

Cùng với công tác truyền thông, việc quản trị tri thức cũng được Ban quản lý Dự án 3EM linh động đăng tải thông tin trên website, các phương tiện thông tin đại chúng, ấn phẩm truyền thông… Mặt khác, việc đầu tư phương tiện máy móc phục vụ quản trị tri thức cũng được dự án tập trung triển khai từ tỉnh xuống đến cấp huyện, xã.

 

Mặc dù thời gian qua, Dự án 3EM đã đẩy mạnh công tác truyền thông thông qua nhiều kênh báo chí, truyền thông từ tỉnh xuống đến huyện, xã, nhưng do việc xuất hiện những rào cản ngôn ngữ, phương tiện truyền thông chưa đồng đều đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyên truyền dự án.

 

Ngoài ra, do chưa có sự quan tâm đồng đều của các cấp, ngành có liên quan trong công tác tuyền thông cũng đã ảnh hưởng khá nhiều đến việc đưa thông tin về dự án cũng như công tác quản trị tri thức… Vì vậy, để công tác truyền thông, quản trị tri thức về dự án đạt hiệu quả, nhóm tư vấn xây dựng dự thảo đề nghị đẩy mạnh công tác tập huấn, bồi dưỡng truyền thông, quản trị tri thức cho cán bộ làm dự án. Việc xây dựng cơ chế phản hồi thông tin từ tỉnh, huyện, xã đến các ban ngành về hoạt động dự án cũng cần được xác định rõ ràng.

 

Đối với dự án, việc xây dựng kinh phí, kế hoạch tập trung vào hoạt động truyền thông, quản trị tri thức cũng cần được đẩy mạnh từ tỉnh xuống đến cơ sở; trong đó có xây dựng bộ tài liệu, trang thiết bị máy móc, cập nhật thông tin, đào tạo kỹ năng cho cán bộ truyền thông dự án…

 

Để hoàn thiện báo cáo, Ban quản lý Dự án 3EM tỉnh cũng đã gửi dự thảo “Báo cáo đánh giá thực trạng và kế hoạch truyền thông và quản trị tri thức” và mong muốn các cấp, ngành và địa phương đóng góp. Việc đóng góp ý kiến cần được tập trung vào các nội dung: xây dựng kế hoạch và phương pháp tiến hành; khái quát công tác truyền thông, quản trị tri thức tại dự án và hiện trạng thực tế của công tác này; kế hoạch truyền thông và quản trị tri thức cụ thể cho dự án…

 

Công Tính

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại