Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Bàn giao 160 tổ, nhóm cùng sở thích thuộc Dự án 3EM cho Hội Nông dân tỉnh

Cập nhật: 03/11/2016 | 10:34

Ngày 2/11, Ban Quản lý Dự án 3EM tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ ký bàn giao các tổ, nhóm đồng sở thích cho Hội Nông dân tỉnh quản lý và hỗ trợ phát triển.

Theo đó, Hội Nông dân tỉnh thực hiện tiếp nhận 160 nhóm đồng sở thích, với 3.205 thành viên thuộc 7 chuỗi giá trị trên địa bàn 23 xã của 5 huyện trong vùng Dự án 3EM.

Sau khi tiếp nhận quản lý các nhóm, Hội Nông dân tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo hội nông dân các cấp xây dựng kế hoạch cụ thể theo chức năng và nhiệm vụ của hội để hỗ trợ các nhóm hoạt động hiệu quả sau khi Dự án 3EM kết thúc. Đa dạng hóa phương pháp hỗ trợ cho nhóm đồng trách nhiệm để nâng cao khả năng tiếp cận cả về dịch vụ tài chính và nông nghiệp; đồng thời, có kế hoạch quản lý, xây dựng cơ chế, khai thác sử dụng hiệu quả đội ngũ tiểu giáo viên do dự án đã đào tạo…

Lê Dung

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại