Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
img
Hiệu quả bước đầu từ Dự án 3EM xã Đắk N’drung

28/04/2014 | 11:07

Trong thời gian qua, cùng với các chương trình dự án ở địa phương, xã Đắk N’drung (Đắk Song) đã tích cực tranh thủ các nguồn lực từ Dự án 3EM về “Tăng cường kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số” để đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn và đầu tư phát triển nông nghiệp.

<  2  3  4  5  6  > 

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại