Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Đoàn kết và ý thức trách nhiệm

Cập nhật: 28/04/2021 | 07:50

Trải qua xuyên suốt chiều dài lịch sử của đất nước, tinh thần đoàn kết đã được phát huy để chung sức chiến thắng thiên tai, giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Trong công cuộc đổi mới và đặc biệt là giai đoạn hiện nay, tinh thần đại đoàn kết dân tộc và ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng lại càng đòi hỏi tính cấp thiết hơn bao giờ hết.

Ảnh minh họa

Đối với Đắk Nông, nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế trong năm 2021. Trong quý I, tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân đã thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống hiệu quả dịch bệnh, vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội.

Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ quý I vẫn còn những mặt hạn chế, yếu kém; trong đó, có những vấn đề đã được nhắc nhở, đôn đốc, chỉ đạo nhiều lần, thường xuyên, liên tục nhưng chưa khắc phục kịp thời, quyết liệt.

Phát biểu bế mạc tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 3 khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức mới đây, ngoài việc ghi nhận những kết quả đạt được, đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị cấp ủy các cấp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thành công “mục tiêu kép”, vừa phòng chống, kiểm soát dịch Covid-19, vừa tập trung phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

Phát biểu tại phiên họp Chính phủ đầu tiên nhằm triển khai công việc sau khi Chính phủ được kiện toàn nhân sự tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh tiến độ thực hiện công việc là cơ sở để đánh giá thái độ, đạo đức của cán bộ đối với công việc. Chất lượng công việc là thước đo để đánh giá năng lực của mỗi cán bộ. Đây là sự nhấn mạnh rõ nét vấn đề cá thể hóa trách nhiệm cá nhân. Việc xác định rõ trách nhiệm để tránh tình trạng cấp dưới đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên, đồng thời cấp trên cũng không giải quyết thay những công việc thuộc thẩm quyền của cấp dưới. Việc phát huy trách nhiệm là để phân cấp, phân quyền đối với các cấp, các ngành. Tuy nhiên, vấn đề này được thực hiện trên cơ sở tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện để làm sao việc giải quyết thực hiện nhiệm vụ được giao phải thực sự hiệu quả.

Trong điều kiện của cả nước nói chung và Đắk Nông nói riêng hiện nay còn rất nhiều khó khăn cần phải vượt qua, nhất là trong điều kiện dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, chúng ta càng phải phát huy tinh thần sáng tạo và ý thức trách nhiệm; khẳng định ý chí và quyết tâm để vươn lên; xác định lộ trình rõ ràng, việc làm cụ thể để thực hiện đạt bằng được kết quả. Trong đó, đoàn kết, thống nhất rất cần được phát huy cao độ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, công khai, minh bạch; giải quyết những việc thuộc thẩm quyền; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân gắn với đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện; đề cao trách nhiệm cá nhân, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, bảo đảm chất lượng và thời hạn xử lý công việc là rất quan trọng.

Bình Minh

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại