Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
Giữ gìn đạo đức nghề nghiệp trong sáng

21/06/2018 | 08:15 G6T+7

Nghị quyết số 16 của Hội nghị Trung ương 5 (khóa X) đã nhấn mạnh đến nhiều nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới.

Chậm nhịp với cuộc cách mạng 4.0  

20/06/2018 | 08:57 G6T+7

Mạng xã hội và vấn nạn ma túy  

15/06/2018 | 09:43 G6T+7

Người trẻ về làng  

06/06/2018 | 09:06 G6T+7

Nỗi lo ngày hè về  

30/05/2018 | 08:56 G5T+7

Con voi và lỗ kim  

23/05/2018 | 07:59 G5T+7

Không đi theo tà đạo, dị giáo  

16/05/2018 | 09:17 G5T+7

Về “một bộ phận không nhỏ”  

10/05/2018 | 10:03 G5T+7

Liên kết để bớt... thiệt thòi  

08/05/2018 | 08:39 G5T+7

Chỉ là những “con sâu”  

20/04/2018 | 08:45 G4T+7

Niềm tin về đạo đức nhà giáo  

11/04/2018 | 09:37 G4T+7

Văn hóa từ chức  

10/04/2018 | 09:54 G4T+7

Cho đi là còn mãi!  

09/04/2018 | 09:19 G4T+7

Khởi động "năm kinh tế tư nhân"  

23/03/2018 | 09:59 G3T+7

<  3  4  5  6  7  > 
Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại