Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
Kinh tế số và mục tiêu của Đắk Nông đến năm 2030

08/06/2022 | 07:41

Kinh tế số đang là xu thế phát triển tất yếu hiện nay. Định hướng chung, chiến lược quốc gia và kế hoạch của tỉnh về kinh tế số đã có, vấn đề còn lại là làm sao triển khai nhanh chóng và hiệu quả vào các hoạt động thực tế để thúc đẩy phát triển kinh tế số.

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại