Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
Hội Gióng - Thể hiện tinh thần yêu nước quật khởi của dân tộc

13/09/2019 | 09:48 G9T+7

Năm 2010, Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc đã chính thức được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. UNESCO ghi nhận Hội Gióng là: “Một bảo tàng văn hóa của Việt Nam, lưu giữ nhiều lớp phù sa văn hóa, tín ngưỡng”.

Đa dạng nhạc cụ của người Ê đê  

10/08/2018 | 10:33 G8T+7

Về buôn Nui nghe khúc hát Aray  

27/07/2018 | 08:47 G7T+7

<  1  2  3  4  5  > 
Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại