Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
Tục thờ cúng Bàn Vương của người Dao

06/08/2021 | 09:16

Người Dao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có nhiều nhánh, sống thành khu vực hoặc xen kẽ nhau. Các nhóm người Dao có sự khác biệt về tiếng nói, trang phục, một số lễ nghi trong đời sống, kiến trúc nhà cửa, các loại hình văn hóa dân gian... Tuy nhiên, các nhánh người Dao này đều có chung một tín ngưỡng là tục thờ cúng Bàn Vương.

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại