Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
Cụm di tích lán Nà Nưa

28/02/2020 | 09:31

Nằm ở xã Tân Trào, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang), Cụm di tích lán Nà Nưa bao gồm các di tích: lán Nà Nưa, lán Cảnh vệ, lán Điện Đài, lán Đồng Minh và lán họp Hội nghị toàn quốc của Đảng.

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại