Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
img
Thi đua-động lực để hoàn thành mục tiêu kinh tế-xã hội

21/09/2020 | 14:15

“Thi đua phát triển kinh tế - xã hội” là một trong 5 phong trào thi đua lớn giai đoạn 2015-2020 được UBND tỉnh Đắk Nông phát động. Đây là cơ sở, động lực để các đơn vị, địa phương tùy vào tình hình thực tiễn nhằm cụ thể hóa thành các phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa rộng khắp, thiết thực và hiệu quả; góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra.

<  1  2  3  > 

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại