Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img
img
Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

26/02/2021 | 09:17

Theo mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII, đến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

<  1  2  3  4  5  > 

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại