Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Trưởng thành từ những chuyến đi tình nguyện

Cập nhật: 01/06/2019 | 16:00 G6T+7

Tác giả: Vũ Thị Thanh Trang (Phòng Phóng viên Văn hóa - Xã hội)

Trưởng thành từ những chuyến đi tình nguyện

http://baodaknong.org.vn/xa-hoi/truong-thanh-tu-nhung-chuyen-di-tinh-nguyen-66421.html

 

 

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại