Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Bộ Công thương trả lời cử tri Đắk Nông tại Công văn số 167/BCT-KH ngày 08/01/2020

Cập nhật: 22/06/2020 | 16:04

Cử tri tỉnh Đắk Nông kiến nghị: Chính phủ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đồng ý với kiến nghị của tỉnh về việc di dời đường dây điện cao thế 500 KV ra khỏi trung tâm thành phố Gia Nghĩa - tỉnh lỵ của Đắk Nông đã lâu nhưng đến nay chưa thấy thực hiện. Trong khi đó, hiện nay do tốc độ phát triển kinh tế xã hội và đô thị hóa nhanh nên nhiều khu dân cư, cơ sở kinh tế - xã hội hình thành gần đường dây này nên rất nguy hiểm, dễ xảy ra mất an toàn cho cả người dân và lưới điện. Vì vậy, cử tri kiến nghị nhanh chóng thực hiện công việc di dời này đế vừa đảm bảo an toàn, vừa tạo điều kiện để phát triển đô thị nói riêng và phát triên kinh tế - xã hội của địa phương nói chung.

Bộ Công thương trả lời: (Công văn sổ: 167/BCT-KH ngày 08/01/2020)

a) Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông theo Văn bản số: 56/TB-VPCP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương đã có Văn bản số: 5032/BCT- TCNL ngày 22/5/2015 giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp với UBND tỉnh Đắk Nông xây dựng kế hoạch triển khai, xác định kinh phí thực hiện và xây dựng phương án kỹ thuật di dời đoạn đường dây 500 kv ra ngoài trung tâm thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Ngày 14 tháng 8 năm 2015, Bộ Công Thương đã có Văn bản số: 8463/BCT- TCNL đề nghị EVN phối họp với UBND tỉnh Đắk Nông xác định rõ quy mô, phương án di dời, đề xuất nguồn kinh phí thực hiện di dời đoạn đường dây 500 kv ra ngoài trung tâm thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Ngày 13 tháng 11 năm 2015, EVN đã có Văn bản số: 4799/EVN-KH đề nghị UBND tỉnh Đắk Nông báo cáo cơ quan có thẩm quyền bố trí vốn ngân sách đế thực hiện di dời đường điện nêu trên.

b) Bộ Công Thương đề nghị UBND tỉnh Đăk Nông phối hợp với EVN để xác định nguồn vốn để thực hiện việc di dời đường dây nêu trên; báo cáo các cơ quan có thẩm quyền về phương án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch (nếu cần thiết) theo các quy định hiện hành làm cơ sở thực hiện.

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại