Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

Công bố Sách trắng Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 2017

Cập nhật: 20/09/2017 | 14:31

Ấn phẩm cung cấp bức tranh tổng thể về hiện trạng phát triển công nghệ thông tin - truyền thông Việt Nam trên các lĩnh vực của ngành.

Ngày 19/9, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố Sách trắng Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 2017. Đây là ấn phẩm được Bộ chủ trì, xây dựng nhằm góp phần cung cấp bức tranh tổng thể về hiện trạng phát triển công nghệ thông tin - truyền thông Việt Nam trên các lĩnh vực của ngành.

Sách trắng Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 2017 được in thành 2 phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh.

Sách Trắng Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 2017 cung cấp bức tranh tổng thể về hiện trạng phát triển của ngành công nghệ thông tin - truyền thông Việt Nam trên các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin - truyền thông, công nghiệp công nghệ thông tin, an toàn thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin, nguồn nhân lực công nghệ thông tin...

Về hình thức, sách nhằm phục vụ cho việc tham khảo và sử dụng được thuận tiện, gọn nhẹ, Sách Trắng Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 2017 được in thành 2 phiên bản. Phiên bản tiếng Việt đã in và phát hành trước, phiên bản tiếng Anh sẽ được hoàn thiện, in ấn và phát hành sau.

Ông Nguyễn Thanh Tuyên, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, trong Sách trắng Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 2017 đã đưa ra hệ thống chỉ tiêu phản ánh sự phát triển của ngành phù hợp với các chỉ tiêu đánh giá, xếp hạng quốc tế, nhằm cung cấp số liệu cho các tổ chức quốc tế khi đánh giá, xếp hạng về Việt Nam.

Đồng thời, Sách trắng cũng bổ sung các chỉ tiêu phù hợp với nhu cầu phát triển, quản lý của ngành và thúc đẩy sự phát triển công nghệ thông tin Việt Nam, nhất là với các văn bản như Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 36a của Chính phủ...

Theo ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Sách Trắng Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam không chỉ để cho người Việt Nam mà cả bạn bè quốc tế, các nhà đầu tư nhìn vào, thấy được hiện trạng công nghệ thông tin - truyền thông của Việt Nam để xem xét, quyết định có đầu tư hay không; đầu tư ở mức độ nào, lĩnh vực nào.

 

Sách trắng Công nghệ thông tin và truyền thông là tài liệu thường niên được Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện từ năm 2009 nhằm cung cấp thông tin, số liệu chính thức về ngành công nghệ thông tin - truyền thông.

Trong 2 năm 2015 và 2016, việc công bố sách trắng bị gián đoạn do Bộ Thông tin và Truyền thông phải rà soát lại các hệ thống chỉ số về công nghệ thông tin - truyền thông, nhằm hoàn thiện chỉ tiêu thống kê của ngành và lĩnh vực công nghệ thông tin - truyền thông nói chung và Sách trắng Công nghệ thông tin và truyền thông nói riêng cho phù hợp với tình hình phát triển thực tế và thông lệ quốc tế.

 

 

Theo VOV

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại