Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở: Tạo mối quan hệ hài hòa giữa lãnh đạo và người lao động

Cập nhật: 27/07/2012 | 15:22

Nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức của mỗi đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong việc tham gia đóng góp ý kiến của mình trên tất cả các lĩnh vực, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp công đoàn đã chú trọng đến việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS)...

Nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức của mỗi đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong việc tham gia đóng góp ý kiến của mình trên tất cả các lĩnh vực, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp công đoàn đã chú trọng đến việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS).

 

 

Hoạt động giao dịch tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh. Ảnh: Ngọc Tâm

 

 

Bằng những nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với thực tế cơ sở, việc thực hiện QCDCCS ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã góp phần không nhỏ trong việc xây dựng khối đoàn kết, đem lại hiệu quả cho công việc chuyên môn cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh.

 

Người sử dụng lao động và người lao động có sự thông cảm, hiểu rõ nhau hơn để cùng hướng đến một mục tiêu là phát triển hài hòa về mọi mặt, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, đảm bảo lợi ích của các bên.

 

Đơn cử như khối các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thì tổ chức công đoàn triển khai thực hiện QCDCCS bằng việc thường xuyên cùng với lãnh đạo cơ quan nghiêm túc tổ chức các hội nghị cán bộ, công chức để người lao động có điều kiện bàn bạc, thảo luận và quyết định một số vấn đề như quy chế làm việc, quy chế phối hợp công tác, quy chế chi tiêu nội bộ, quy hoạch, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức theo đúng quy trình.

 

Các chế độ, chính sách, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật, mua sắm tài sản cũng được đưa ra bàn bạc dân chủ, công khai rồi đi đến thống nhất đã từng bước đáp ứng nhu cầu của người lao động. Điển hình như các công đoàn cơ sở: Viện Kiểm sát tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường…

 

Còn ở khối doanh nghiệp thì các cấp công đoàn cũng phát huy vai trò trong việc thường xuyên tổ chức đại hội CNVC và hội nghị người lao động theo hướng ngày càng dân chủ, thiết thực, phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.

 

Thông qua các đại hội, hội nghị, lãnh đạo doanh nghiệp, tổ chức công đoàn khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi để người lao động nâng cao trình độ hiểu biết về quyền, nghĩa vụ của mình trước pháp luật cũng như thực hiện đúng quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong quá trình lao động, sản xuất.

 

Tổ chức công đoàn còn là người đại diện ký thỏa ước lao động, hướng dẫn người lao động ký hợp đồng lao động. Từ đó, người lao động được tham gia quản lý, giám sát hoạt động của doanh nghiệp để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình, nên không xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, đình công, lãn công.

 

Điển hình như Công ty TNHH Đại Việt ở Khu công nghiệp Tâm Thắng (Chư Jút) thường xuyên tổ chức hội nghị người lao động, qua đó, từng bước nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu chính đáng cũng như ghi nhận những ý kiến đóng góp của người lao động nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc.

 

Chính nhờ có sự công khai, minh bạch và thống nhất cao đó, công ty xây dựng được khối đoàn kết giữa người lao động và người sử dụng lao động, tất cả đều nỗ lực vì sự phát triển của doanh nghiệp.

 

Hay các Công ty Cao su Đăknoruco, Công ty TNHH MTV Đại Thành, Công ty Gia Nghĩa, Công ty cà phê Đắk Nông… cũng là những doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả QCDCCS, tạo sự thống nhất, đoàn kết trong nội bộ công ty.

 

Thực hiện QCDCCS cũng là nhiệm vụ được công đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn quan tâm triển khai, thực hiện. Điều đáng ghi nhận, hiện nay, ở 68/71 xã, phuờng, thị trấn, lãnh đạo chính quyền đã phối hợp với  công đoàn tổ chức có hiệu quả các hội nghị cán bộ, công chức, trên tinh thần “dân biết, dân bàn, dân quyết định trực tiếp”.

 

Bằng những nội dung công khai, dân chủ, các hội nghị đã góp phần xây dựng và củng cố chính quyền cơ sở từng bước vững mạnh, hoạt động hiệu quả, nhất là trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

 

Theo ông Trần Trọng Tính, Trưởng Ban tuyên giáo và nữ công (Liên đoàn Lao động tỉnh) thì việc thực hiện QCDCCS ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp là điều rất cần thiết và góp phần tích cực để tạo ra mối quan hệ hài hòa giữa lãnh đạo và người lao động.

 

Thực tế đã chứng minh, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nào làm được điều này thì không chỉ nội bộ đoàn kết mà còn phát huy được vai trò đại diện của tổ chức công đoàn và quyền dân chủ trực tiếp của CNVCLĐ.

 

Vì vậy, các cấp công đoàn cần tiếp tục chủ động, tham mưu với các cấp chính quyền, thủ trưởng đơn vị hoặc nguời sử dụng lao động làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về tầm quan trọng của việc thực hiện QCDCCS. Cùng với việc tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa đổi các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị thì các cấp công đoàn cần phát huy hơn nữa vai trò đại diện cho người lao động trong việc thảo luận, lấy ý kiến tập thể, phù hợp với tình hình thực tế. Về phía Liên đoàn Lao động tỉnh cũng sẽ chú trọng đến việc kiểm tra công tác thực hiện QCDCCS ở các tổ chức công đoàn cơ sở.

 

Hoàng Hoài

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại