Báo Đắk Nông điện tử

Hệ thống đang tải nội dung!

img

Nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động tại KCN Tâm Thắng

Cập nhật: 28/10/2011 | 08:41

Khu Công nghiệp (KCN) Tâm Thắng (Chư Jút) hiện có 1.308 lao động, trong đó, lao động thường xuyên 1.055 lao động, còn lại là số hợp đồng theo mùa vụ của các doanh nghiệp (DN)...

Khu Công nghiệp (KCN) Tâm Thắng (Chư Jút) hiện có 1.308 lao động, trong đó, lao động thường xuyên 1.055 lao động, còn lại là số hợp đồng theo mùa vụ của các doanh nghiệp (DN). Theo tổng hợp từ các DN trong KCN, tổng quỹ lương của KCN là 3.583.892.800 đồng, lương bình quân là: 2.750.000 đồng/tháng/người (lao động có mức lương cao nhất 7.000.000 đồng, mức lương thấp nhất là 1.000.000 đồng). Đa số các DN trả lương cho lao động theo tháng; tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị trả lương theo ngày công như: Công ty Cổ phần Hưng Thịnh, Công ty thép Long Vân...

 

Thời gian qua, tình hình thực hiện Luật Lao động và các chính sách đối với người lao động (bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp) tại KCN nhìn chung chưa được đảm bảo. Cụ thể, có 14/20 DN đóng bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thường xuyên; 10/20 DN có đăng ký nội quy lao động, 8/20 doanh nghiệp ký thỏa ước lao động tập thể với cơ quan quản lý Nhà nước về lao động. Vấn đề nhà ở và thiết chế văn hóa nâng cao đời sống cho người lao động tại KCN vẫn chưa được quan tâm và quy hoạch đầu tư xây dựng như: nhà ở cho công nhân, trạm y tế, trường mẫu giáo, khu vui chơi, giải trí… Công tác kiện toàn, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở chưa đảm bảo, hiện nay toàn KCN chỉ có 4 công ty thành lập chi bộ đảng (Công ty cổ phần Mía đường, Công ty TNHH một thành viên Đắk Wil, Công ty TNHH Đại Việt, Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO); 9 DN có tổ chức công đoàn, 3 đơn vị có tổ chức đoàn thanh niên.Sản xuất đồ gỗ xuất khẩu tại Công ty TNHH Hưng Thịnh  Ảnh: Q.S


Trước thực trạng trên, để KCN Tâm Thắng phát triển bền vững, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển lực lượng sản xuất trong xu thế hội nhập, thiết nghĩ, các cơ quan chức năng, các DN cần triển khai một số nhiệm vụ. Một là, tiếp tục vận động thành lập tổ chức công đoàn và các đoàn thể trong các DN theo quy định của pháp luật; tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trong các DN; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động. Hai là, các DN phải đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động, tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại lao động đáp ứng được nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng hiện đại hóa, tăng năng suất, tạo thu nhập ổn định; đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đảm bảo quyền và lợi cho người lao động; có chế độ ưu đãi đối với người công nhân có trình độ tay nghề cao. Ba là, Ban quản lý KCN Tâm Thắng cần tăng cường chức năng quản lý nhà nước đối với các DN; phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Nhà nước đối với người lao động; tăng cường công tác kiểm tra giám sát liên ngành việc thực hiện các chính sách đối với người lao động của các DN đang tổ chức sản xuất. Bốn là, Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn các DN xây dựng thực hiện tốt nội quy lao động, định mức lao động; ký kết thỏa ước lao động tập thể; hệ thống thang lương, bảng lương; đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động; giải quyết tranh chấp lao động đúng với quy định của pháp luật. Năm là, các cơ quan chức năng của tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của DN; xử lý nghiêm các DN xả chất thải không đúng quy định gây ô nhiễm môi trường…

 

Quang Liệu

Chia sẻ với bạn bè

Facebook Twitter Google Pinterest Tin nhắn Email
Đóng lại